Miêu tả điện thoại bằng tiếng Anh IELTS

Miêu tả điện thoại của bạn bằng tiếng Anh là một trong những chủ đề thường được dùng trong các bài luận thi tiếng Anh. Để thuận lợi cho các bạn tiện tra cứu, chúng tôi xin được cung cấp một số mẫu luận Miêu tả điện thoại của bạn bằng tiếng Anh trình bày song ngữ để các bạn tiện theo dõi

Hiện nay, công nghệ thông tin đang ở trên đà phát triển, do con người luôn tự tạo ra những cái mới về nó. Điện thoại thông minh là một trong những phát minh vĩ đại nhất của con người. Nó gần như là một chiếc laptop thu nhỏ. Thậm chí nó có thể thay thế cho nhiều thiết bị và công cụ tiện ích khác. Trên đó họ có thể đọc báo, lướt web, gửi văn bản bằng gmail mà không cần sử dụng đến máy tính. Và điều đặc biệt ở đây là điện thoại thông minh có những chức năng mới mà có thể một số máy tính nó không có. Người dùng hoàn toàn có thể tiến hành các đa tác vụ thao tác, những cái đa phương tiện hữu ích của nó.

Lợi ích của điện thoại bằng tiếng Anh ngắn nhất

Mobile phones, especially smart phones, bring a lot of benefits in mordern world. It’s a means of communication, an entertainment device and with the Internet, we can do everything with our phones. Also, it helps us to learn things more easily. I find my phone really useful to learn English. Firstly, I can use the dictionary in the phone instead of bringing a big traditional one. Google Translate is a good friend too! Secondly, there are many applications which teach English nowdays. I just need a phone and the Internet to get access to the huge source of English vocabulary and grammar. Finally, it’s much easier to connect to international friends with a phone. Talking and chatting with them regularly improve your English a lot. I hope you can find ways to learn English with your phone. 

 mieu-ta-dien-thoai-bang-tieng-anh-ieltsmieu-ta-dien-thoai-bang-tieng-anh-ielts

Smart phones: an entertainment device and with the Internet, we can do everything with our phones

Điện thoại di động, đặc biệt là điện thoại thông minh, mang lại rất nhiều lợi ích trong thế giới hiện đại. Đó là một phương tiện liên lạc, một thiết bị giải trí và với Internet, chúng ta có thể làm mọi thứ bằng điện thoại của mình. Ngoài ra, nó giúp chúng ta tìm hiểu mọi thứ dễ dàng hơn. Tôi thấy điện thoại của tôi thực sự hữu ích để học tiếng Anh. Thứ nhất, tôi có thể sử dụng từ điển trong điện thoại thay vì mang theo một cuốn từ điển truyền thống nặng nề. Google Dịch cũng là một người bạn tốt! Thứ hai, có rất nhiều ứng dụng dạy tiếng Anh ngày nay. Tôi chỉ cần có điện thoại và Internet là có thể tiếp cận với nguồn từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh khổng lồ. Cuối cùng, việc kết nối với bạn bè quốc tế bằng điện thoại dễ dàng hơn nhiều. Nói chuyện và trò chuyện với họ thường xuyên sẽ cải thiện trình độ tiếng Anh của bạn rất nhiều. Tôi hy vọng bạn có thể tìm thấy cách học tiếng Anh với điện thoại của bạn.

Miêu tả điện thoại bằng tiếng Anh IELTS

My current mobile phone has so much meaning to me. I bought it 5 years ago on the occasion of my 18th birthday. It is an Iphone 6. The phone, like many other smart phones, has various features. It’s also easy to share photos and music between Iphone users. I use it for almost everything, entertaining, studying and now, working. My phone is an essential part of my life. It holds my contacts, my photos, my music and collections. That’s why i don’t want to change my phone. It’s like having my whole life in my pocket. 

mieu-ta-dien-thoai-bang-tieng-anh-ieltsmieu-ta-dien-thoai-bang-tieng-anh-ielts

 Điện thoại di động hiện tại của tôi có rất nhiều ý nghĩa đối với tôi. Tôi đã mua nó cách đây 5 năm nhân dịp sinh nhật 18 tuổi. Đó là một chiếc điện thoại Iphone 6. Giống như nhiều điện thoại thông minh khác, có nhiều tính năng khác nhau. Cũng dễ dàng chia sẻ hình ảnh và âm nhạc giữa những người dùng Iphone khác. Tôi sử dụng nó cho hầu hết mọi thứ, giải trí, học tập và bây giờ, làm việc. Điện thoại là một phần thiết yếu trong cuộc sống của tôi. Nó chứa danh bạ của tôi, ảnh của tôi, nhạc và bộ sưu tập của tôi. Đó là lý do tại sao tôi không muốn thay đổi điện thoại của mình. Nó giống như có toàn bộ cuộc sống của tôi trong túi của tôi.

Tác hại của điện thoại bằng tiếng Anh

 

We cannot ignore phones’ drawbacks. Firstly, people, especially the young, tend to have mobile phone with them all the time, which reduce the real connection between people. For instance, if you and your friends hang out at a cafe and one of you keeps using his or her phone constantly, it would be uncomfortable. Besides, the overuse of mobile phone even reduce the efficiency of your study and your work. It is because people are usually attracted by entertainment functions like games, social media,…, which waste a lot of their time. In addition, some types of phone’s screen light can harm your eyes and the radiation from this device is not good for your brain and your health.

mieu-ta-dien-thoai-bang-tieng-anh-ieltsmieu-ta-dien-thoai-bang-tieng-anh-ielts

Chúng ta không thể bỏ qua nhược điểm của điện thoại. Thứ nhất, mọi người, đặc biệt là giới trẻ, có xu hướng luôn mang theo điện thoại di động, điều này làm giảm sự kết nối thực sự giữa mọi người. Ví dụ, nếu bạn và bạn bè của bạn đi chơi ở một quán cà phê và một trong hai người sử dụng điện thoại của họ liên tục, điều đó sẽ rất khó chịu. Bên cạnh đó, việc lạm dụng điện thoại nhiều thậm chí còn làm giảm hiệu quả học tập và công việc của bạn. Đó là bởi vì mọi người thường bị thu hút bởi các chức năng giải trí như trò chơi, mạng xã hội, …, làm lãng phí rất nhiều thời gian của họ. Ngoài ra, một số loại ánh sáng màn hình của điện thoại có thể gây hại cho mắt của bạn và bức xạ từ thiết bị này không tốt cho não và sức khỏe của bạn.

mieu-ta-dien-thoai-bang-tieng-anh-ieltsmieu-ta-dien-thoai-bang-tieng-anh-ielts

Bài viết tiếng Anh về thiết bị điện tử yêu thích

Lên ý tưởng bài luận Tiếng Anh

Tùy thuộc vào bài tập của bạn, bạn có thể đã được giao cho một chủ đề cụ thể mà bạn phải viết, hoặc đơn giản là bạn có thể được yêu cầu viết về một chủ đề chung nào đó. Dù là chủ đề đã được chỉ định hay chủ đề tự chọn, bạn vẫn nên dành chút thời gian để “động não” – lên ý tưởng cho bài luận của mình. Việc đầu tiên mà bạn cần làm chính là lấy ra một tờ giấy kèm theo là một cây bút và bắt đầu viết ra tất cả những gì bạn nghĩ rằng nó liên quan đến chủ đề của bài luận Tiếng Anh mình sắp thực hiện. Hãy suy nghĩ và viết ra những từ khóa chính. Tuyệt nhiên không cần phải sắp xếp theo bất cứ trình tự nào và bạn cũng không nên để tâm đến việc phải viết đúng chính tả.

bai-viet-tieng-anh-ve-thiet-bi-dien-tu-yeu-thichbai-viet-tieng-anh-ve-thiet-bi-dien-tu-yeu-thich

Hoặc bạn cũng có thể tìm kiếm ý tưởng bằng cách: Nếu bạn đang làm một bài luận dựa trên nghiên cứu, bạn có thể tìm kiếm nguồn cảm hứng từ việc đọc qua một số tài liệu nghiên cứu có uy tín về chủ đề. Hay đối với một bài tiểu luận phê bình, bạn có thể chọn tập trung vào một chủ đề cụ thể trong tác phẩm bạn đang thảo luận hoặc phân tích ý nghĩa của một đoạn văn cụ thể và cũng đừng quên ghi chép lại những điều mà bạn cho là cần thiết đối với bài luận của mình nhé.

Việc lên ý tưởng trên giấy sẽ giúp bạn có thể tổng hợp và tận dụng triệt để những ý tưởng độc đáo, phong phú mà không sợ bị bỏ sót ý nào. Cũng như thuận lợi cho việc tìm lại thông tin và trích dẫn nó đúng cách. 

bai-viet-tieng-anh-ve-thiet-bi-dien-tu-yeu-thichbai-viet-tieng-anh-ve-thiet-bi-dien-tu-yeu-thich

Xác định câu chủ đề bài luận Tiếng Anh

Luận đề (thesis statement) có thể coi như là “xương sống” của toàn bài luận, luận văn Tiếng Anh bởi việc xác định chính xác câu luận đề sẽ giúp cho việc triển khai viết đúng hướng, mạch lạc và thống nhất. 

Chẳng hạn như: Chủ đề của bạn là gia đình, bạn không nên suy nghĩ chung chung rằng “Tôi sẽ viết về mẹ của mình” mà hãy cụ thể hóa trọng tâm bài luận bằng một câu luận đề. Ví dụ như: “My mother is my best friend”.

Lưu ý: Luận đề của mình là một câu khẳng định hoàn chỉnh không phải là một cụm từ hay một câu hỏi nghi vấn.

Xây dựng dàn ý (outline) cho bài luận Tiếng Anh

Từ luận đề đã xác định ở phần trên, hãy tiến hành xây dựng dàn ý nhằm giúp cho bài luận Tiếng Anh không bị sót ý và hoàn chỉnh hơn. 

bai-viet-tieng-anh-ve-thiet-bi-dien-tu-yeu-thichbai-viet-tieng-anh-ve-thiet-bi-dien-tu-yeu-thich

Phần mở đầu (Introduction paragraph)

Trong phần mở đầu, tác giả nên trình bày một cách tổng quan, khái quát ngắn gọn về chủ đề của bạn, cùng với đó là “tuyên bố” câu luận đề. Đây là phần sẽ cung cấp thông tin giúp định hướng người đọc nhận biết được bối cảnh, nội dung chủ đề mà người viết sắp trình bày. 

Ví dụ: nếu bạn đang viết một bài tiểu luận phê bình về một tác phẩm nghệ thuật, phần giới thiệu của bạn có thể bắt đầu bằng một số thông tin cơ bản về tác phẩm, chẳng hạn như ai đã tạo ra nó, khi nào và nơi nó được tạo ra, và mô tả ngắn gọn về chính tác phẩm. Từ đó, giới thiệu (các) câu hỏi về vấn đề bạn muốn giải quyết và trình bày luận điểm của bạn.

Lưu ý rằng, phần mở đầu sẽ mang đến ấn tượng đầu tiên cho độc giả, chính vì vậy, hãy cố gắng viết thật hấp dẫn để lôi cuốn, thu hút sự chú ý của người đọc bằng cách: Sử dụng một câu dẫn, kể một câu chuyện ngắn, đặt câu hỏi, quan điểm của người nổi tiếng… liên quan đến chủ đề. Một số câu mở đầu nên tránh sử dụng như: “The topic of this essay is”, “This essay is about”

bai-viet-tieng-anh-ve-thiet-bi-dien-tu-yeu-thichbai-viet-tieng-anh-ve-thiet-bi-dien-tu-yeu-thich

Thân bài (Body paragraphs)

Phần thân bài được khai triển từ những luận điểm đã được liệt kê trong dàn ý nhằm củng cố, làm rõ cho luận đề bài luận. Thân bài của một bài luận sẽ được chia thành nhiều đoạn tùy thuộc vào từng nội dung cụ thể. Tuy nhiên, thông thường một bài luận Tiếng Anh sẽ bao gồm 2-3 đoạn văn đề cập đến từng điểm chính bạn muốn thực hiện. đầu hoặc cuối mỗi đoạn nên chứa một câu chủ đề (topic sentence) giống như một luận điểm thu nhỏ, nó giải thích ngắn gọn, tóm lược rõ nét ý tưởng của đoạn văn đó. Đây cũng là một tips giúp giáo viên đọc lướt qua cũng có thể dễ dàng tóm lược nội dung bài luận.

bai-viet-tieng-anh-ve-thiet-bi-dien-tu-yeu-thichbai-viet-tieng-anh-ve-thiet-bi-dien-tu-yeu-thich

Kết bài (Conclusion paragraph)

Để kết thúc bài luận Tiếng Anh, hãy viết một đoạn văn khái quát ngắn gọn lại ý chính của bài luận, những điều bạn muốn người đọc ghi nhớ nhất sau khi đọc xong bài luận. Bạn cũng có thể nêu cách lập luận giúp hỗ trợ luận điểm của bạn và tóm tắt ngắn gọn những lập luận chính được sử dụng trong bài. Bạn cũng có thể thảo luận các câu hỏi vẫn chưa được trả lời hoặc ý tưởng đáng để khám phá thêm. Đoạn kết của bài luận phải thể hiện được thông điệp chính mà bạn muốn truyền tải qua bài luận. 

Phần kết luận nên ngắn gọn. Độ dài của phần kết luận sẽ thay đổi dựa trên độ dài của bài luận, nhưng nó thường không dài hơn 1-2 đoạn. Tối ưu nhất, nếu bạn đang viết một bài luận 1.000 từ, kết luận của bạn nên dài khoảng 4-5 câu. 4

bai-viet-tieng-anh-ve-thiet-bi-dien-tu-yeu-thichbai-viet-tieng-anh-ve-thiet-bi-dien-tu-yeu-thich

Đọc lại bài luận Tiếng Anh và sửa lỗi 

Sau khi viết xong bài luận của mình, hãy dành cho bản thân 1-2, ít nhất hãy dành một vài giờ để thư giãn hoặc làm việc khác. Sau đó đọc lại bài luận của bạn để kiểm tra. Tập trung vào các vấn đề như: 

  • Quá nhiều chữ

  • Những điểm không được giải thích rõ ràng

  • Thông tin không cần thiết

  • Chuyển đổi giữa các đoạn không rõ ràng hoặc phi logic

  • Các vấn đề về chính tả, ngữ pháp, văn phong và định dạng.

  • Ngôn ngữ hoặc giọng điệu không phù hợp (ví dụ tiếng lóng hoặc ngôn ngữ không chính thức trong một bài luận học thuật).

Sau khi chỉnh sửa bài luận của bạn, hãy xem lại một lần nữa để phát hiện ra bất kỳ lỗi nhỏ nào, chẳng hạn như lỗi chính tả hoặc các vấn đề định dạng. Nếu có thể, bạn hãy nhờ một người khác kiểm tra lỗi giúp bạn. Bởi khi bạn đã nhìn vào bài viết quá lâu, bộ não của bạn sẽ khó phát hiện ra những lỗi sai của chính mình.

bai-viet-tieng-anh-ve-thiet-bi-dien-tu-yeu-thichbai-viet-tieng-anh-ve-thiet-bi-dien-tu-yeu-thich

Liên hệ với các chuyên gia dịch thuật khi cần hỗ trợ

Bước 1: Gọi điện vào Hotline: 0947.688.883 (Mr. Khương) hoặc 0963.918.438 (Mr. Hùng) để được tư vấn về dịch vụ (có thể bỏ qua bước này)
Bước 2: Giao hồ sơ tại VP Chi nhánh gần nhất hoặc Gửi hồ sơ vào email: info@dichthuatmientrung.com.vn để lại tên và sdt cá nhân để bộ phận dự án liên hệ sau khi báo giá cho quý khách. Chúng tôi chấp nhận hồ sơ dưới dạng file điện tử .docx, docx, xml, PDF, JPG, Cad.
Đối với file dịch lấy nội dung, quý khách hàng chỉ cần dùng smart phone chụp hình gửi mail là được. Đối với tài liệu cần dịch thuật công chứng, Vui lòng gửi bản Scan (có thể scan tại quầy photo nào gần nhất) và gửi vào email cho chúng tôi là đã dịch thuật và công chứng được.
Bước 3: Xác nhận đồng ý sử dụng dịch vụ qua email ( theo mẫu: Bằng thư này, tôi đồng ý dịch thuật với thời gian và đơn giá như trên. Phần thanh toán tôi sẽ chuyển khoản hoặc thanh toán khi nhận hồ sơ theo hình thức COD). Cung cấp cho chúng tôi Tên, SDT và địa chỉ nhận hồ sơ
Bước 4: Thực hiện thanh toán phí tạm ứng dịch vụ
Uy tín không phải là một giá trị hữu hình có thể mua được bằng tiền, mà cần phải được xây dựng dựa trên sự trung thực và chất lượng sản phẩm, dịch vụ trong suốt chiều dài hoạt động của công ty. Vì tầm quan trọng đó, nhiều doanh nghiệp đã dành hết tâm sức để xây dựng một bộ hồ sơ năng lực hoàn chỉnh vì đây chính là thước đo thuyết phục nhất để tạo dựng lòng tin cho các đối tác và khách hàng.

Nếu bạn có thắc mắc về dịch vụ của chúng tôi hoặc dự án cần thuê phiên dịch, đừng ngần ngại, hãy liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

Hotline: 0947.688.883 – 0963.918.438

Địa chỉ trụ sở chính : 02 Hoàng Diệu, Nam Lý Đồng Hới, Quảng Bình

Văn Phòng Hà Nội: 101 Láng Hạ Đống Đa, Hà Nội 

Văn Phòng Huế: 44 Trần Cao Vân, Thành Phố Huế

Văn Phòng Đà Nẵng: 54/27 Đinh Tiên Hoàng, Hải Châu, Đà Nẵng

Văn Phòng Sài Gòn 47 Điện Biên Phủ, Đakao, Quận , TP Hồ Chí Minh

Văn Phòng Đồng Nai: 261/1 tổ 5 KP 11, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

Văn Phòng Bình Dương 123 Lê Trọng Tấn, Dĩ An, Bình Dương

# Miêu tả điện thoại bằng tiếng Anh IELTS; # Thuyết minh về chiếc điện thoại thông minh bằng tiếng Anh; # Bài viết tiếng Anh về thiết bị điện tử yêu thích; # Viết đoạn văn tiếng Anh về thiết bị điện tử yêu thích; #Nói về việc sử dụng điện thoại bằng tiếng Anh; #Viết đoạn văn bằng tiếng Anh nói về lợi ích và tác hại của smartphone; #Viết cách sử dụng điện thoại bằng tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo
Shopping cart