Mời chào giá Archives – BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

Bệnh viện đề nghị các đơn vị cung cấp có năng lực gửi bảng báo giá hàng hóa (bao gồm: bản chào giá, cung cấp mã vật tư y tế theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04 tháng 11 năm 2021 và Quyết định số 637/QĐ-BYT ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Bộ Y tế, giá kê khai theo quy định và tài liệu pháp lý của hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Thông tư số 14/2020/TT-BYT và các quy định khác có liên quan) về bệnh viện trước 16 giờ 00 ngày 12/7/2022 tại Phòng Vật tư, trang thiết bị y tế – Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, địa chỉ: 764 Võ Văn Kiệt, Phường 01, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo