Nghề Vận hành máy và thiết bị hóa chất – Thông tin tuyển sinh

Các môn học chung

1

Chính trị

4

Giáo dục Quốc phòng -An ninh

2

Pháp luật

5

Tin học

3

Giáo dục thể chất

6

Ngoại ngữ

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

1

Đại cương kỹ thuật hóa học

3

Kỹ thuật phân tích

2

Kỹ thuật đo

 

 

Các môn học, mô đun  chuyên môn nghề

1

Vận hành hệ thống khí

13

Vận hành thiết bị chưng cất

2

Vận hành các thiết bị vận chuyển

14

Vận hành thiết bị trích ly

3

Vận hành hệ thống khí động

15

Vận hành thiết bị hấp phụ

4

Vận hành các thiết bị gia công vật liệu rắn

16

Vận hành thiết bị kết tinh

5

Vận hành các thiết bị thuỷ lực

17

Vận hành thiết bị sấy

6

Vận hành thiết bị lắng

18

Kỹ thuật phản ứng

7

Vận hành thiết bị lọc

19

Vận hành thiết bị phản ứng

8

Vận hành thiết bị li tâm

20

Xúc tác công nghiệp

9

Vận hành thiết bị keo tụ

21

Kỹ thuật an toàn và môi trường

10

Vận hành thiết bị trao đổi nhiệt

22

Thực tập sản xuất

11

Vận hành thiết bị bốc hơi (đun sôi)

23

Thực tập tốt nghiệp

12

 Vận hành thiết bị hấp thụ

 

 

Các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

1

Đường ống bể chứa

8

Tiếng Anh chuyên ngành

2

Vận hành hệ thống điện

9

Vẽ kỹ thuật

3

Vận hành hệ thống nước

10

Kỹ thuật lạnh đại cương

4

Vận hành hệ thống lò hơi

11

Điều khiển tự động cơ bản

5

Vận hành thiết bị  chiết chai

12

Xử lý nước cấp và nước thải

6

Vận hành thiết bị  đóng gói

13

Xử lý chất thải rắn

7

Tin học ứng dụng trong công nghệ hóa học

 

 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo