Nghiên cứu tính toán quá trình trao đổi nhiệt của thiết bị trao đổi nhiệt Ống Lồng Ống dạng xoắn | Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Đại học Đà Nẵng

Tóm tắt

Quá trình trao đổi nhiệt là quá trình trao đổi năng lượng dưới dạng nhiệt năng diễn ra giữa hai môi chất có nhiệt độ khác nhau. Quá trình trao đổi nhiệt diễn ra theo nhiều phương thức khác nhau. Để thực hiện được quá trình trao đổi nhiệt đó, chúng phải được tiến hành thông qua các thiết bị trao đổi nhiệt. Các thiết bị trao đổi nhiệt có rất nhiều loại khác nhau, nhưng trong đó loại thiết bị trao đổi nhiệt kiểu ống lồng ống là một trong những loại thiết bị trao đổi nhiệt có hiệu quả trao đổi nhiệt tốt nhất. Đặc biệt loại thiết bị trao đổi nhiệt ống lồng ống dạng xoắn vừa có ưu điểm là hiệu suất trao đổi nhiệt cao vừa có kết cấu gọn gàng, bố trí sử dụng một cách linh hoạt, an toàn. Bài báo này đưa ra phương pháp tính toán thiết bị trao đổi nhiệt ống lồng ống dạng xoắn để có thể áp dụng tính toán cho các hệ thống thiết bị thực tế.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo