Quá Trình Làm Thoáng Trong Xử Lý Nước Thải Bạn Cần Biết

Xử lý nước thải ngày nay đang được quan tâm và áp dụng vào nhiều lĩnh vực khác nhau. Và trong quy trình xử lý nước thải có bước làm thoáng, cùng tìm hiểu chi tiết hơn về giai đoạn xử lý này nhé

xử lý nước

Làm Thoáng Trong Xử Lý Nước Thải

Hòa tan oxy từ không khí vào nước để ỗy hóa sắt hóa trị II, mangan hóa trị II thành sắt III, mangan IV tạo thành các hợp chất hydroxit Fe(OH), Mn(OH) kết tủa dễ lắng đọng để khử ra khỏi nước bằng lắng và lọc.

Khử khí CO2, H2S có trong nước, làm tăng pH của nước, tạo điều kiện thuận lợi và đẩy nhanh quá trình oxy hóa thủy phân sắt và mangan, nâng cao năng suất của các công trình lắng và lọc trong quy trình xử lý sắt vá mangan.

Quá trình làm thoáng hàm tăng hàm lượng oxy hòa tan trong nước, nâng cao thế oxy hóa khử của nước để thực hiện dễ dàng các quá trình oxy hóa các chất hữu cơ trong quá trình khử mùi và màu của nước.

Có 2 phương pháp làm thoáng là: đưa nước vào không khí và đưa khí vào nước (chủ yếu là đưa nước vào không khí).

Yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của quá trình làm thoáng

  • Chênh lệch nồng độ của khí cần trao đổi trong 2 pha khí và nước.
  • Diện tích tiếp xúc giữa 2 pha khí và nước, diện tích tiếp xúc càng lớn thì quá trình trao đổi khí diễn ra càng nhanh.
  • Thời gian tiếp xúc giữa 2 pha khí và nước trong công trình, thời gian tiếp xúc càng lớn mức độ trao đổi càng triệt để.
  • Nhiệt độ của môi trường, nhiệt độ tăng lợi cho quá trình khử khí ra khỏi nước và bất lợi cho quá trình hấp thụ và hòa tan khí vào nước.
  • Bản chất của khí được trao đổi.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo