Quyết định 55/2021/QĐ-UBND sử dụng mạng vô tuyến điện phòng chống thiên tai Tiền Giang

PHỤ LỤC I

CÁC HÔ
HIỆU LIÊN LẠC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 55/2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền
Giang)

STT

ĐƠN
VỊ

VỊ
TRÍ

LOẠI
MÁY


HIỆU

ĐIỆN
THOẠI

Máy bộ đàm Motorola lưu động:

1

TT. BCH PCLB tỉnh

Xe 63A 000.08

UHF 40W

A1 hoặc TT.
PCLB

02733.855.108

2

Bí thư Tỉnh ủy

 

UHF 4W

A2

 

3

Chủ tịch UBND tỉnh

 

UHF 4W

A3

 

4

Trưởng ban PCLB

BCH PCTT&TKCN tỉnh

UHF 4W

A4

 

5

Phó Trưởng ban TT

BCH PCTT&TKCN tỉnh

UHF 4W

A5

 

6

CVP. UBND tỉnh

BCH PCTT&TKCN tỉnh

UHF 4W

A6

 

7

BCH Quân sự tỉnh

BCH PCTT&TKCN tỉnh

UHF 4W

A7

 

8

Công an tỉnh

BCH PCTT&TKCN tỉnh

UHF 4W

A8

 

9

BCH Biên phòng

BCH PCTT&TKCN tỉnh

UHF 4W

A9

 

10

Sở TT&TT

BCH PCTT&TKCN tỉnh

UHF 4W

A10

 

11

Sở LĐ-TBXH

BCH PCTT&TKCN tỉnh

UHF 4W

A11

 

12

Sở GTVT

BCH PCTT&TKCN tỉnh

UHF 4W

A12

 

13

Sở Y tế

BCH PCTT&TKCN tỉnh

UHF 4W

A13

 

14

UB Mặt trận TQ tỉnh

BCH PCTT&TKCN tỉnh

UHF 4W

A14

 

15

Trung Tâm Dự báo KTTV

BCH PCTT&TKCN tỉnh

UHF 4W

A15

 

16

Chánh Văn phòng

BCH PCTT&TKCN tỉnh

UHF 4W

A16

 

17

Điện lực TG

BCH PCTT&TKCN tỉnh

UHF 4W

A17

 

18

Chi cục Thủy sản

BCH PCTT&TKCN tỉnh

UHF 4W

A18

 

19

Viễn thông TG

 

UHF 4W

A19

 

20

Đài PTTH

 

UHF 4W

A20

 

21

TP Mỹ Tho

Trưởng ban

UHF 4W

B1

 

22

Chợ Gạo

Trưởng ban

UHF 4W

B2

 

23

Châu Thành

Trưởng ban

UHF 4W

B3

 

24

Tân Phước

Trưởng ban

UHF 4W

B4

 

25

TX Gò Công

Trưởng ban

UHF 4W

B5

 

26

Gò Công Đông

Trưởng ban

UHF 4W

B6

 

27

Gò Công Tây

Trưởng ban

UHF 4W

B7

 

28

Tân Phú Đông

Trưởng ban

UHF 4W

B8

 

29

TX Cai Lậy

Trưởng ban

UHF 4W

B9

 

30

Cái Bè

Trưởng ban

UHF 4W

B10

 

31

Huyện Cai Lậy

Trưởng ban

UHF 4W

B11

 

Máy trạm Motorola GM 338 UHF 40W
tại các huyện, thị xã, thành phố & Đồn Biên phòng:

1

TP Mỹ Tho

Phòng Kinh tế

UHF 40W

TP Mỹ Tho

 

2

Chợ Gạo

Phòng NN

UHF 40W

Chợ Gạo

 

3

Châu Thành

Phòng NN

UHF 40W

Châu Thành

 

4

Tân Phước

Phòng NN

UHF 40W

Tân Phước

 

5

Cái Bè

Phòng NN

UHF 40W

Cái Bè

 

6

TX Cai Lậy

Phòng NN

UHF 40W

TX Cai Lậy

 

7

Huyện Cai Lậy

Phòng NN

UHF 40W

Huyện Cai Lậy

 

8

TX Gò Công

Phòng Kinh tế

UHF 40W

TX Gò Công

 

9

Gò Công Đông

Phòng NN

UHF 40W

Gò Công Đông

 

10

Gò Công Tây

Phòng NN

UHF 40W

Gò Công Tây

 

11

Tân Phú Đông

Phòng NN

UHF 40W

Tân Phú Đông

 

12

Đồn Biên phòng 578

Xã Kiểng Phước

UHF 40W

Biên phòng 578

 

13

Đồn Biên phòng 582

Xã Tân Thành

UHF 40W

Biên phòng 582

 

14

Đồn Biên phòng 586

Xã Phú Tân

UHF 40W

Biên phòng 586

 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo