SƠ ĐỒ BỐ TRÍ MẶT BẰNG NHÀ XƯỞNG MAY 2022 | Đỉnh Review

Thiết kế bố trí mặt bằng nhà xưởng là cách lắp đặt thiết bị các phương tiện sản xuất vào một mặt bằng chuyền may hay xưởng may hợp lý để sản xuất tốt, năng suất cao và an toàn lao động. Trong sơ đồ bố trí mặt bằng nhà xưởng may sử dụng các kí hieuj theo qui ước để vẽ và ghi chú kí hiệu thiết bị, kích thước chiếm chỗ, kích thước khoảng trống lối đi.

Sơ đồ bố trí mặt bằng nhà xưởng may cần lưu ý

Nguyên tắc bố trí mặt bằng
+ Đường đi bán thành phẩm ngắn nhất, để thời gian sản phẩm ra chuyền nhanh nhất
+ Tốn ít diện tích tiết kiệm máy móc và công nhân
Người thiết kế sơ đồ bố trí mặt bwangf nhà xưởng may hiểu rõ kích thước và cấu tạo nhà xưởng. mặt bằng dựa theo qui định công nghệ, các vị trí làm việc được bố trí hợp lý, đảm bảo tổ chức sản xuất
Nhà xưởng may phải rộng , thông thoáng, đầy đủ ảnh sang đường vận chuyển thuận lợi 

Những vị trí sản xuất không quá xa nhau. Sơ đồ bố trí mặt bằng nhà xưởng may thêm các bàn để bán thành phẩm, bàn để sản phẩm, bàn kiểm tra ..
Mỗi vị trí có ký hiệu và được đánh số theo thứ ự qui trình may. Có ghi chú ký hiệu ở cuối gốc bẳng vẽ có số lượng máy, số công nhân.
Sơ đồ bố trí mặt bằng nhà xưởng may thiết kế diện tích để máy dự trữ khi thay đổi mã hàng mới
Từ bản vẽ sơ đồ bố trí mặt bằng nhà xưởng may cần kiểm tra kỹ rồi mới triển khai lắp đặt thiết bị máy móc.
Các điều kiện xem xét bố trí mặt bằng
Số lượng công nhân, nhân viên (nam, nữ)
Máy móc (kích thước, số lượng, trọng lượng)
Cửa vào, cửa ra (kích thước, chiều rộng, vị trí, số lượng)
Văn phòng điều hành, quản lý (chổ đặt)
Nhà kho (vị trí, diện tích)
Diện tích mỗi vị trí sản xuất : 4,96 – 6,6 m2
Nhà vệ sinh, phòng thay quần áo, nhà ăn tập thể, chỗ để giỏ xách…
Nhà ăn tập thể: 1 m2/CN .
Phòng thay quần áo: 0,56 m2/CN .
Nhà vệ sinh nam: 1 nhà cho 30 CN (hay ít hơn) .
Nhà vệ sinh nữ: 1 nhà cho 20 CN (hay ít hơn)

Tính toán diện tích mặt bằng trong sơ đồ bố trí mặt bằng nhà xưởng may 

Tính toán diện tích 1 vị trí may Kiểu 1:

Tính chiều dài vị trí Dvt.

Dvt = Rm + Rg + k1 + Rt (mm, m)
Dvt = 700 + 350 + 200 + 350 = 1600
Tính chiều rộng vị trí Rvt

Rvt = Rm (mm, m )
Rvt = 1200 mm
Tính diện tích vị trí Svt

Svt = Dvt . Rvt (mm2 ,m2)
Svt = 1,6 . 1,2 = 1,92 m2
Tính toán diện tích 1 vị trí may Kiểu 2:
Tính chiều dài vị trí Dvt

Dvt = Rm + Rb1 + Rb2 (mm, m)
Dvt = 700 + 600 + 600 = 1900 mm
Tính chiều rộng vị trí Rvt

Rvt = Rm + ½ Rb2 + ½ Rb3 (mm, m )
Rvt = 1200 + 300 + 300 = 1800 mm
Tính diện tích vị trí Svt

Svt = Dvt . Rvt (mm2 ,m2)
Svt = 1,9 . 1,8 = 3,42 m2
Tính toán diện tích chuyền may

Tính chiều dài chuyền Dc (mm,m)

Dc = xvtd .Dvt + (xvtd-1) kd + 2.Rb + 2.kb
= (5 . 1,6) + (4 . 0,6) + (2 .1,5) + (2 .1,5)
= 16,4 m
Tính chiều rộng chuyền Rc(mm,m)

Rc = xvtn..Rvt + (xvtn -1) kn
= (5 . 1,2) + (4 . 0.6)
= 8,4 m
Tính diện tích chuyền Sc

Sc = Dc . . Rc ( m 2 )
= 16,4 . 8,4
= 137,76 m2
Tính toán diện tích xưởng may
– Tính chiều dài xưởng Dxm (mm,m)

Dxm= xcd .Dc + ( xcd -1 ) k1 + 2 .k2
= (2 . 16,4) + (1 . 2,5) + (2 .1,5)
= 38,3 m
-Tính chiều rộng xưởng Rxm(mm,m)

Rxm= xcn .Rc+ ( xcn-1 ) k3+ 2 .k4
= (2 . 8,4) + (1 . 2,5) + (2 . 1,5)
= 22,3 m
Tính diện tích xưởng may Sxm ( m 2 )

Sxm= Dxm . . Rxm ( m 2 )
= 38,3 . 22,3
= 854,09 m2
 

Sơ đồ bố trí mặt bằng nhà xưởng may các vị trí sản xuất

Các vị trí sản xuất, lối đi, khoảng trống được vẽ theo cùng một tỉ lệ thu nhỏ (1/50, 1/100 )
Bố trí các vị trí sản xuất vào mặt bằng có sẵn hoặc vào mặt bằng mới→ sơ đồ mặt bằng
Vẽ thêm cửa ra vào, cột nhà, các vị trí quản lý, nhà vệ sinh, cầu thang….
Vẽ thêm các mũi tên di chuyển bán thành phẩm, ghi chú tên các vị trí (hoặc ký hiệu), kích thước chiếm chổ của vị trí…..

Xác định chiều dài, chiều rộng sơ đồ mặt bằng
Cơ cấu xây dựng trong sơ đồ bố trí mặt bằng nhà xưởng may
Nhà 1 tầng là tốt nhất, nhà nhiều tầng giảm diện tích yêu cầu nhưng tốn diện tích cầu thang, thang máy, hành lang, cột nhà nhiều hơn
Trần nhà cao: 3,5 – 5,5 m
Cột nhà: lớn nhỏ tùy theo số tầng…
Cầu thang: 2 hay nhiều hơn cho nhà nhiều tầng
Sàn: bằng phẳng và chịu sức nặng của máy móc thiết bị
Ánh sáng: cửa sổ rộng nhất kiểu 2 – 3 tầng
Lối đi: càng thẳng càng tốt
Mức rọi sáng: cường độ rọi sáng ủi 200 lux, cắt 300 lux, may 200 – 1000 lux, kiểm tra 2000 lux. 1 đèn tuýp 40 w chiếu sáng 3,3 m2
Thông gió: bằng máy điều hòa nhiệt độ hoặc các quạt thổi, hút
Lưu ý quan trọng
Ở nước ta, thiết kế mặt bằng xưởng may, chuyền may thường bỏ qua, mà thường giữ cố định việc lắp đặt thiết bị từ đầu. Việc vận chuyển hàng do công nhân mang từ vị trí này qua vị trí khác, việc lắp đặt thiết bị không theo thứ tự của qui trình thì không ảnh hưởng nhiều đến dây chuyền sản xuất Ở nước tiên tiến, việc vận chuyển được tự động hóa bằng băng chuyền , việc lắp đặt thiết bị cần theo qui trình nhất là dây chuyền hàng dọc

Qui trình trong sơ đồ bố trí mặt bằng nhà xưởng may 

Chuyền may:
Thống kê các vị trí sản xuất: chủng loại, số lượng, kích thước chiếm chỗ
Bố trí các vị trí vào mặt bằng tự do hoặc mặt bằng có sẵn theo tỉ lệ thu nhỏ 1:100, 1:50
Tính toán chiều dài, chiều rộng, diện tích chuyền may
Xưởng may:
Thống kê các chuyền, khu vực khác: nhà vệ sinh, phòng quản đốc..: số lượng, kích thước chiếm chỗ, khoảng cách lối đi
Bố trí các vị trí vào mặt bằng tự do hoặc mặt bằng có sẵn theo tỉ lệ thu nhỏ 1/100, 1/50
Tính toán chiều dài, chiều rộng, diện tích xưởng may
Các số liệu, tính toán diện tích mặt bằng
Số liệu: * Kích thước chiếm chổ của các vị trí (thiết bị, bàn)

Máy may bằng 1 kim, 2 kim, đính bọ, đính nút..: 1200mm x 600mm
Máy vắt sổ, thùa khuy, bàn để ủi thường …: 1200mm x 700mm
Bàn để bán thành phẩm, bàn để cắt chỉ và sản phẩm, bàn để kiểm tra đầu và cuối chuyền:3200mm x 1500mm
Thùng để bán thành phẩm tại vị trí, kích thước ghế ngồi (băng dài) 1000mm x 350mm
Bàn để bán thành phẩm tại vị trí 600 mm x 600 mm
Máy ép keo lớn JFS: 3330 mm x 1300 mm
Máy ép loại nhỏ: 1200 mm x 1200 mm
Máy lộn cổ ép nhiệt: 1200 mm x 600 mm
Máy mổ túi tự động: 1500 mm x 1100 mm
Bàn tự trôi : rộng bàn 1000 mm. * Kích thước lối đi, khoảng cách các máy, các chuyền
Đường đi giữa xưởng: 2500 mm
Đường đi 2 đầu và 2 bên chuyền 1500 mm
Đường đi giữa 2 dãy máy trong chuyền 600 – 800 mm
Khoảng cách từ tường đến máy là 2300 mm
Kích thước các chỗ làm việc:
Phòng quản đốc phân xưởng, nhân viên 5000mm x 2500 mm = 12,5 m2
Phòng để sản phẩm sau khi may 4000mm x 2500 mm = 10 m2
Kích thước trong hệ thống treo:
– Khoảng cách tiêu chuẩn giữa các vị trí sản xuất: 1500 mm
– Giá treo chuyển động theo chiều kim đồng hồ
Bản vẽ thu nhỏ (kiểu Nhật)
Máy may có tỉ lệ thu nhỏ 1/50 trong bản vẽ

BIC là công ty chuyên thiết kế và thi công xây dựng nhà xưởng, nhà thép tiền chế, nhà kho công nghiệp chất lượng cao ngoài ra BIC còn thiết kế thi công tòa nhà văn phòng, xây dựng chung cư, tham gia khảo sát, kiểm định,….

BIC đã tham gia nhiều công trình xây dựng khắp nước. Chúng tôi đã có nhiều kinh nghiệm xây dựng những công trình có quy mô lớn của các nhà đầu tư nổi tiếng đến từ các quốc gia trên khắp thế giới như: Japan, Korean, Đài Loan, America (USA), Singapore,….

Uy tín của BIC ngày càng được củng cố khi chúng tôi được biết đến nhiều hơn qua những lời khen ngợi về thái độ làm việc chuyên nghiệp, nghiêm túc, tinh thần cầu thị và trung thực trong kinh doanh. BIC giờ đây đã là một thương hiệu được tin cậy đối với những chủ đầu tư có tên tuổi lớn tại thị trường Việt Nam.

Lợi ích của quý khách:

Chúng tôi đã và đang triển khai các dự án nhà xưởng quy mô lớn từ 70.000 mét vuông đến hơn 200.000 mét vuông của các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Việt Nam như: Korean, Japan, Đài Loan,… Chúng tôi ngày càng nỗ lực hơn để trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu về uy tín, năng lực thực hiện dự án tại Việt Nam, vươn xa tới thị trường các nước trong khu vực Đông Nam Á và Thế Giới.

BIC cam kết mang đến cho khách hàng dịch vụ xây dựng nhà xưởng , tòa nhà văn phòng, tòa cao ốc và chung cư cao tầng tốt nhất. Bằng sự nhiệt huyết và nỗ lực không ngừng của toàn bộ cán bộ công nhân viên. Đặc biệt, chúng tôi đã chinh phục được nhiều dự án lớn và lấy được lòng tin cũng như sự hài lòng của các “Ông Lớn” trên thế giới sang Việt Nam đầu tư công trình.

BIC rất hân hạnh được phục vụ quý khách với tinh thần: “HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN”

Quý khách liên hệ BIC theo hotline: 0901.815.069 để được tư vấn miễn phí!

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG BIC 

 Chi nhánh Hồ Chí Minh: Tầng 7, Gia Định group, 566 Quốc Lộ 13, P.Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Tp.HCM

☎️ Hotline: 

0901.815.069

Website: 

bicons.vn

 – 

bicjsc.com

 Chi nhánh Hà Nội: Tầng 4, Tòa nhà HUD3 Tower, Số 121-123 Phố Tô Hiệu, Quận Hà Đông – Hà Nội.

☎️ Hotline: 0243.91.92.789

Mail: bic@bicons.vn – Fax: (028) 38 800 892

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo