Sự khác biệt giữa băng từ và đĩa từ | So sánh sự khác biệt giữa các thuật ngữ tương tự – Khoa HọC – 2022

Sự khác biệt giữa băng từ và đĩa từ - Khoa HọC
Sự khác biệt giữa băng từ và đĩa từ – Khoa HọC

Băng từ và Đĩa từ
 

Băng từ, đĩa từ là những thiết bị dùng để lưu trữ dữ liệu. Đĩa từ là đĩa kim loại được phủ một lớp vật liệu đặc biệt để lưu trữ dữ liệu. Băng từ là polyme được phủ một lớp vật liệu đặc biệt để lưu trữ dữ liệu. Băng từ và đĩa từ được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như băng từ âm thanh, băng hình, ổ đĩa cứng máy tính, ổ đĩa mềm và nhiều ứng dụng khác. Có một số lợi thế trong cả hai phương tiện lưu trữ này và chúng rất quan trọng trong việc hiểu cơ chế phần cứng của các thiết bị sử dụng chúng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về băng từ và đĩa từ là gì, nguyên lý cơ bản của chúng, ưu và nhược điểm của đĩa từ và băng từ, ứng dụng của đĩa từ và băng từ, sự giống nhau giữa hai loại này và cuối cùng là sự khác nhau giữa băng từ và đĩa từ.

Băng từ tính

Băng từ là một dải nhựa mỏng và dài được phủ một lớp vật liệu có thể nhiễm từ. Máy ghi ra lệnh cho vật liệu có thể phân từ trên băng từ theo tín hiệu đến. Quá trình đọc được thực hiện đơn giản bằng cách đưa cuộn băng đến gần cuộn dây tạo ra dòng điện có thể được giải mã về nguồn ban đầu. Băng từ còn được dùng làm nơi lưu trữ dữ liệu máy tính. Chúng được sử dụng trước khi ổ đĩa cứng được phát minh. Băng từ vẫn được dùng để lưu trữ một lượng lớn dữ liệu không thường xuyên. Băng từ là thiết bị lưu trữ tuần tự. Dữ liệu chỉ có thể được đọc dưới dạng đầu vào nối tiếp. Băng từ chủ yếu được sử dụng trong băng Audio và băng video. Băng từ được sử dụng làm thiết bị lưu trữ dữ liệu kỹ thuật số cũng như thiết bị lưu trữ dữ liệu tương tự.

Đĩa từ tính

Đĩa từ hoạt động giống như cách làm của băng từ, nhưng đĩa từ thường có thể lưu trữ một lượng lớn dữ liệu hơn so với băng từ. Ưu điểm chính của đĩa từ là dữ liệu có thể được đọc từ mọi nơi. Đĩa từ tính cũng dễ di động hơn so với băng từ. Ổ đĩa cứng máy tính là thiết bị chủ yếu sử dụng đĩa từ. Đĩa từ không chống va đập. Một cú sốc có thể thay đổi tình trạng từ tính hiện tại của vật liệu. Tuy nhiên, vì băng từ không rắn nên khả năng bị sốc là rất ít. Đĩa từ được sử dụng làm thiết bị lưu trữ dữ liệu kỹ thuật số hơn là thiết bị lưu trữ dữ liệu tương tự. Một vùng nhất định trên đĩa được gọi là một khối. Định hướng từ trường của một khối quyết định xem nó là số 0 hay số 1.

Sự khác biệt giữa Đĩa Từ và Băng Từ là gì?

• Băng từ có các bộ phận lưu trữ được các thiết bị bên ngoài chạm vào trong ổ băng, nhưng đĩa từ không bị bất kỳ thiết bị bên ngoài nào chạm vào.

• Tốc độ truy xuất dữ liệu của đĩa từ rất nhanh hơn so với băng từ.

• Đĩa từ tính có thể chứa nhiều dữ liệu trên một đơn vị thể tích hơn so với băng từ; tuy nhiên, đĩa từ phải được giữ trong chân không để giảm thiểu ma sát không khí khi quay.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo