Thẩm định giá máy móc thiết bị bằng phương pháp chi phí

(TDVC Thẩm định giá máy móc thiêt bị bằng phương pháp chi phí) –  Thẩm định giá máy móc thiết bị bằng phương pháp chi phí(thuộc cách tiếp cận từ chi phí)là cách thức xác định giá trị máy móc thiết bị thẩm định giá thông qua chi phí tái tạo ra một máy móc thiết bị có chức năng, công dụng giống hệt hoặc tư tự máy móc thiết bi thẩm định giá và hao mòn của máy móc thiết bị thẩm định giá. Cách tiếp cận từ chi phí có thể được sử dụng để xác định giá trị máy móc thẩm định giá theo cơ sở giá trị thị trường hoặc phi thị trường. Cách tiếp cận từ chi phí gồm hai phươngpháp là: Phương pháp chi phí tái tạo; Phương pháp chi phí thay thế.

Thẩm định giá máy móc thiết bị bằng phương pháp chi phíThẩm định giá máy móc thiết bị bằng phương pháp chi phí

1. Khái niệm chi phí tái tạo và chi phí thay thế

a) Phương pháp chi phí tái tạo

Phương pháp chi phí tái tạo là phương pháp thẩm định giá xác định giá trị của máy móc thiết bị thẩm định giá dựa trên cơ sở chênh lệch giữa chi phí tái tạo ra máy, thiết bị giống hệt với máy, thiết bị thẩm định giá theo giá thị trường hiện hành và giá trị hao mòn của máy, thiết bị thẩm định giá.

Bạn đang đọc: Thẩm định giá máy móc thiết bị bằng phương pháp chi phí

Phương pháp ngân sách tái tạo dựa trên ngân sách tạo ra máy, thiết bị giống nguyên mẫu với máy, thiết bị thẩm định giá. Máy, thiết bị này gồm có cả những điểm đã lỗi thời, lỗi thời của máy, thiết bị thẩm định giá .Công thức :

Giá trị ước tính của máy, thiết bị=Chi phí tái tạo (đã bao gồm lợi nhuận của nhà sản xuất/nhà đầu tư)–Tổng giá trị hao mòn

b) Phương pháp chi phí thay thế

Phương pháp ngân sách sửa chữa thay thế là giải pháp thẩm định giá xác lập của máy, thiết bị thẩm định giá dựa trên cơ sở chênh lệch giữa ngân sách thay thế sửa chữa để tạo ra một máy, thiết bị tựa như máy, thiết bị thẩm định giá có cùng tính năng, tác dụng theo giá trị thị trường hiện hành và giá trị hao mòn của máy, thiết bị thẩm định giá .Phương pháp ngân sách sửa chữa thay thế dựa trên ngân sách để tạo ra máy, thiết bị sửa chữa thay thế, tương tự như với máy, thiết bị thẩm định giá về tính năng, nhưng được phong cách thiết kế, sản xuất với công nghệ tiên tiến, nguyên vật liệu và kỹ thuật mới hơn. Thông thường, máy, thiết bị thay thế thường có ngân sách tạo ra thấp hơn so với ngân sách tái tạo, đồng thời ngân sách quản lý và vận hành cũng không bị cao hơn so với mức phổ cập tại thời gian thẩm định giá. Vì vậy, tổng giá trị hao mòn hay hao mòn lũy kế của máy, thiết bị thay thế thường không gồm có hao mòn công dụng do ngân sách vốn cao hoặc hao mòn tính năng do ngân sách quản lý và vận hành cao .Công thức :

Giá trị ước tính của máy, thiết bị=Chi phí thay thế (đã bao gồm lợi nhuận của nhà sản xuất/nhà đầu tư)–Tổng giá trị hao mòn (không bao gồm phần giá trị hao mòn chức năng của máy, thiết bị thẩm định giá đã được phản ánh trong chi phí tạo ra máy, thiết bị thay thế)

2. Điều kiện áp dụng thẩm định giá  máy móc bằng phương pháp chi phí

Cách tiếp cận từ ngân sách thường được vận dụng trong trường hợp : Không có đủ thông tin trên thị trường để vận dụng cách tiếp cận thị trường và cách tiếp cận thu nhập .

 • Có dự định sản xuất ra một máy, thiết bị mới hoặc khi thẩm định máy, thiết bị mới được chế tạo.
 • Kiểm tra kết quả các cách tiếp cận thẩm định giá khác.

Tùy vào mục tiêu thẩm định giá, đặc thù của máy, thiết bị và mức độ sẵn có của số liệu, thẩm định và đánh giá viên lựa chọn chiêu thức ngân sách sửa chữa thay thế hoắc giải pháp ngân sách tái tạo trong cách tiếp cận ngân sách để triển khai thẩm định giá .

Thẩm định giá Thành ĐôThẩm định giá Thành Đô CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

3. Các bước tiến hành

Sau khi tích lũy và nghiên cứu và phân tích những thông tin có tương quan đến máy, thiết bị thẩm định giá, thẩm định và đánh giá viên thực thi theo những bước sau :

Bước 1: Ước tính chi phí tái tạo hoặc chi phí thay thế của máy, thiết bị

Bước 2: Xác định hao mòn và ước tính tổng giá trị hao mòn của máy, thiết bị thẩm định giá.

Bước 3: Ước tính giá trị của máy, thiết bị bằng cách lấy kết quả bước 1 trừ (-) kết quả bước 2.

4. Các loại chi phí

Chi phí tái tạo, chi phí thay thế

Ứng với từng giải pháp ngân sách tái tạo hoặc chiêu thức ngân sách thay thế sửa chữa, thẩm định và đánh giá viên cần xác lập ngân sách tái tạo hoặc ngân sách thay thế sửa chữa để ước tính giá trị máy, thiết bị thẩm định giá, trong đó :

 • Chi phí tái tạo là chi phí hiện hành tại thời điểm thẩm định giá để sản xuất hay chế tạo máy, thiết bị giống nguyên mẫu với máy, thiết bị thẩm định giá, bao gồm tất cả những điểm lỗi thời, lạc hậu của máy, thiết bị thẩm định giá.
 • Chi phí thay thế là chi phí hiện hành tại thời điểm thẩm định giá để sản xuất hay chế tạo máy, thiết bị có công dụng (giá trị sử dụng) tương tự như máy, thiết bị thẩm định giá, loại trừ các bộ phận có chức năng lỗi thời, nhưng tính đến tiến bộ khoa học, công nghệ tại thời điểm thẩm định giá để tạo ra sản phẩm thay thế có tính năng ưu việt hơn so với máy, thiết bị thẩm định giá.

Thành phần của chi phí tái tạo, chi phí thay thế

giá thành tái tạo, ngân sách sửa chữa thay thế gồm có tổng thể những ngân sách có thế phát sinh khi tạo ra máy, thiết bị mang lại tính năng, tác dụng tựa như, gắn với loại cơ sở giá trị thị trường hoặc phi thị trường cần xác lập và những giả thiết kèm theo. Ví dụ : nếu máy, thiết bị thẩm định giá là máy, thiết bị đang được sử dụng, quản lý và vận hành thì ngân sách tái tạo ( ngân sách sửa chữa thay thế ) gồm có cả ngân sách lắp ráp. Nếu máy, thiết bị đó đang được nhìn nhận riêng không liên quan gì đến nhau để tách ra khỏi dây chuyền sản xuất sản xuất thì ngân sách lắp ráp sẽ không được tính đến .Chi tiêu tái tạo và ngân sách sửa chữa thay thế gồm có những loại ngân sách như : vật tư, nhân công, luân chuyển, phong cách thiết kế, ngân sách tư vấn, ngân sách quản trị, ngân sách kinh tế tài chính trong thời hạn sản xuất, thuế không hoàn trả, ngân sách lắp ráp, chạy thử, doanh thu của đơn vị sản xuất và những khoản thuế, phí phải nộp theo lao lý của pháp lý, …giá thành tái tạo gồm có tổng thể những khoản mục ngân sách để tạo ra loại sản phẩm giống hệt với máy, thiết bị thẩm định giá, gồm có những điểm lỗi thời, lỗi thời. Trường hợp không hề tìm được vật tư, máy móc kỹ thuật để tạo ra mẫu sản phẩm giống hệt với máy, thiết bị thẩm định giá, cần xem xét vận dụng loại vật tư hoặc máy móc kỹ thuật tựa như với máy, thiết bị thẩm định giá .Chi tiêu thay thế sửa chữa gồm có những ngân sách tạo ra mẫu sản phẩm có công dụng tựa như và tính hữu dụng tương tự với máy, thiết bị thẩm định giá, tuy nhiên được phong cách thiết kế, sản xuất với công nghệ tiên tiến, nguyên vật liệu và kỹ thuật mới đang được sử dụng tại thời gian thẩm định giá. Để xác lập ngân sách thay thế sửa chữa, đánh giá và thẩm định viên cần xác lập máy, thiết bị thay thế sửa chữa trên cơ sở hiểu biết về những tính năng và tác dụng của máy, thiết bị thẩm định giá. Sau đó xác lập ngân sách để tạo ra hoặc mua máy, thiết bị thay thế sửa chữa. Trong trường hợp máy, thiết bị thẩm định giá là máy, thiết bị mới thì ngân sách sửa chữa thay thế bằng với ngân sách tái tạo .

Thời điểm xác định chi phí: các loại chi phí thuộc chi phí tái tạo, chi phí thay thế đều cần được xác định tại thời điểm thẩm định giá.

Việc thống kê giám sát những loại ngân sách sản xuất phải địa thế căn cứ vào mặt phẳng giá thị trường của những nguyên vật liệu, những lao lý của cơ quan có thẩm quyền về định mức kinh tế tài chính – kỹ thuật, định mức tiêu tốn nguyên, nhiên vật tư và những hướng dẫn về xác lập đơn giá sản xuất tại thời gian thẩm định giá .

5. Cách xác định chi phí tái tạo, chi phí thay thế

Phương pháp xác lập ngân sách tái tạo, ngân sách thay thế sửa chữa so với máy, thiết bị là chiêu thức ngân sách cụ thể .Máy, thiết bị được ghi thành từng khoản ngân sách để tổng số những thành phàn ngân sách phản ánh ngân sách của toàn bộ máy, thiết bị. Các ngân sách gồm có ngân sách trực tiếp, ngân sách gián tiếp và doanh thu đơn vị sản xuất / nhà góp vốn đầu tư, trong đó :

 • Chi phí trực tiếp: chi phí vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công, chi phí vận chuyển, đóng gói, chi phí lắp đặt chạy thử, chi phí điện, chi phí hệ thống ống dẫn, chi phí bệ máy, thuế, chi phí liên quan đến việc mua sắm thiết bị theo quy định của pháp luật và các chi phí trực tiếp khác.
 • Chi phí gián tiếp: các khoản chi phí liên quan trong việc mua, lắp đặt một mát, thiết bị hoặc một nhóm máy, thiết bị, chi phí quản lý, chi phí kiếm toán, chi phí bảo hiểm, phí cấp phép cho việc lắp đặt, chi phí an ninh trong quá trình lắp đặt, chi phí hoạt động, lợi nhuận của nhà sản xuất/nhà đầu tư và các chi phí gián tiếp khác.

6. Sự khác biệt giữ hao mòn và khấu hao

Hao mòn máy móc thiết bị là sự giảm dần giá trị sử dụng và giá trị của mày móc thiết bị. Khấu hao máy móc thiết bị là việc tính toán và phân bổ một cách có hệ thống nguyên giá của máy vào chi phí sản xuất kinh doanh trong thời gian cố định. Bản chất khấu hao và hao mòn đều là sự giảm dần giá trị của tài sản. Tuy nhiên, hao mồn và khấu hao có sự khác nhau cơ bản do các yếu tố tác động khách quan, chủ quan gắn với mục đích sử dụng.

7. Tổng giá trị hao mòn

Tổng giá trị hao mòn của máy, thiết bị là tổng mức giảm giá trị của máy, thiết bị do những loại hao mòn vậy lý, tính năng và ngoại biên tại thời gian thẩm định giá và được xác lập dựa trên một hoặc nhiều chiêu thức sau : Phương pháp so sánh ; Phương pháp tuổi đời ; Phương pháp tổng số

Phương pháp so sánh

Phương pháp so sánh xác lập giá trị hao mòn của máy móc thiết bị trải qua giá trị hao mòn của những máy móc thiết bị so sánh được thanh toán giao dịch trên thị trường, gồm có những bước sau :

Bước 1: Thu thập thông tin và lựa chọn ít nhất hai máy móc thiết bị tương tư với máy móc thiết bị thẩm định giá đã giao dịch thành công hoặc được chào mua, chào bán trên thị trường

Bước 2: Thẩm định viên đánh giá các yếu tố so sánh cơ bản và điều chỉnh giá giao dịch của máy móc thiết bị tương tự để có các mức giá chỉ dẫn của máy móc thiết bị tương tự phản ánh các đặc điểm của máy móc thiết bị thẩm định giá.

Bước 3: Xác định chi phí tạo ra máy móc thiết bị tương tự mới tại thời điểm giao dịch của các máy móc thiết bị tương tự, chưa có hao mòn, lỗi thời nhưng đã bao gồm lợi nhuận của nhà sản xuất.

Bước 4: Lấy kết quả bước 3 trừ đi kết quả bước 2 để xá định giá trị hao mòn của máy so sánh. Sau đó, xác định tỷ lệ hao mòn của các máy, thiết bị so sánh bằng cách lấy giá trị hao mòn chia cho chi phí tạo ra máy móc thiết bị mới. Trên cơ sở đó, thẩm định viên xác định tỷ lệ hao mòn của máy móc thiết bị thẩm định giá.

Bước 5: Xác định chi phí tạo ra máy móc thiết bị thẩm định giá mới sau đó nhân với tỷ lệ hao mòn đã xác định được bước 4 để xác định tổng giá trị hao mòn

Phương pháp tuổi đời

Phương pháp tuổi đời xác lập tỷ suất hao mòn của máy móc thiết bị trải qua tỷ suất tuổi đời hiệu suất cao và tuổi đời kinh tế tài chính của máy móc thiết bị thẩm định giá .Tuổi đời kinh tế tài chính là tổng số thời hạn tối đa sử dụng máy móc thiết bị cung ứng được hiệu suất cao kinh tế tài chính. Là số năm dự trù sử dụng máy móc thiết bị vào hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại theo lao lý hiện hành, ở điều kiện kèm theo thông thường, tương thích với những thông số kỹ thuật kinh tế tài chính – kỹ thuật của máy móc và phân phối được hiệu suất cao kinh tế tài chính của việc sử dụng máy móc thiết bị .

Tỷ lệ hao mòn=Tuổi đời hiệu quảX100%Tuổi đời kinh tế

Trong đóTuổi đời kinh tế tài chính = Tuổi đời hiệu suất cao + tuổi đời kinh tế tài chính còn lại

Phương pháp tổng cộng

Theo giải pháp tổng số, tổng giá trị hao mòn của máy móc thiết bị hoàn toàn có thể được xác lập trải qua tổng giá trị những loại hao mòn vậy lý, tính năng và ngoại biên của máy .Hao mòn gồm có những tổng thất về tính hữu dụng của máy móc thiết bị dẫn tới giảm giá trị máy móc thiết bị do hư hỏng về vật chất của máy móc hoặc những bộ phận cấu trúc nên máy móc thiết bị lỗi thời về công dụng hoặc do ảnh hưởng tác động cuẩ những yếu tố bên ngoài. Trong đó, có những tổn thất về tính hữu dụng hoàn toàn có thể khắc phục được và không hề khắc phục đượcHao mòn vật lý và hao mòn tính năng được gây ra bởi những nguyên do hoàn toàn có thể khắc phục được và những nguyên do không hề khắc phục được Hao mòn ngoại biên gây ra bởi những nguyên do bên ngoài, thương là không hề khắc phục được

 • Ước lượng giá trị hao mòn vật lý: được xác định thông qua các phương pháp: Phương pháp tỷ lệ sử dụng, phương pháp tuổi đời và phương pháp chuyên gia
 • Ước lượng hao mòn chức năng: Hao mòn chức thức gồm hao mòn chức năng do thiếu khuyết, hao mòn chức năng do chi phí vốn cao và hao mòn chức năng do chi phí vận hành cao
 • Ước lượng giá trị hao mòn ngoại biên: Hao mòn ngoại biên gồm hao mòn kinh tế và giảm gái do vị trí. Giá trị hao mòn ngoại biên thường được ước lượng sau khi ước lượng giá trị hao mòn vậy lý và hao mòn chức năng do hao mòn ngoại biên được tạo ra bởi các yếu tố bên ngoài, không phụ thuộc vào máy móc thiết bị thẩm định giá

Thẩm định giá máy móc thiết bị có vai trò quan trọng không hề thiếu trong hoạt động giải trí của doanh nghiệp ; cơ quan Nhà nước ; Cá nhân đưa ra những quyết định hành động tương quan tới việc : vay vốn ngân hàng nhà nước, mua và bán, góp vốn đầu tư link, tính thuế, bảo hiểm … Trong xu thế hội nhập kinh tế tài chính khu vực và quốc tế lúc bấy giờ thì việc thẩm định giá máy móc thiết bị tương thích với tiêu chuẩn ; pháp lý Nước Ta và quốc tế đặc biệt quan trọng quan trọng góp thêm phần tăng trưởng nền kinh tế tài chính quản lý và vận hành theo những quy luật của kinh tế thị trường .Công ty Thẩm định giá Thủ Đô với đội ngũ đánh giá và thẩm định viên có bề dày kinh nghiệm tay nghề, trình độ cao và chuyên viên ; cố vấn cấp cao số 1 trong nhiều nghành như : Bất động sản, kinh tế tài chính, thiết kế xây dựng, luật … Công ty đã chứng minh và khẳng định được vị thế là đơn vị chức năng thẩm định giá số 1 tại Nước Ta phân phối khá đầy đủ những tiêu chuẩn rất là khắc nghiệt về nhân sự, trình độ trình độ và cơ sở vật chất kỹ thuật được đặt ra so với một doanh nghiệp thẩm định giá chuyên nghiệp. Chúng tôi đã triển khai nhiều hợp đồng định giá máy móc thiết bị có quy mô lớn và đặc thù phức tạp, tương quan đến những hoạt động giải trí góp vốn góp vốn đầu tư, chuyển nhượng ủy quyền gia tài, vay vốn ngân hàng nhà nước, tính thuế, bảo hiểm … Năm 2019, Công ty vinh dự được ghi nhận “ Thương hiệu – thương hiệu độc quyền uy tín 2019 ” và tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001 : năm ngoái cho mạng lưới hệ thống quản trị chất lượng trong dịch vụ thẩm định giá góp thêm phần quan trọng giúp người mua có những quyết định hành động đúng chuẩn trong việc kinh doanh thương mại và mua và bán minh bạch trên thị trường. Với mạng lưới hệ thống thẩm định giá rộng khắp cả nước : TP.HN, TP. Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, TP. Hải Phòng, Quảng Ninh, Thành Phố Bắc Ninh, Bắc Giang, Tỉnh Thái Bình, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Cần Thơ, Lâm Đồng và những tỉnh lân cận, chúng tôi chắc như đinh sẽ cung ứng rất đầy đủ và kịp thời nhu yếu thẩm định giá của người sử dụng trên toàn nước .

Mọi chi tiết cụ thể xin sung sướng liên hệ :

Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thành Đô

 • Hội sở : Tầng 6 toà nhà Seaprodex số 20 Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội .
 • đường dây nóng : 0985103666 – 0906020090 | | Email : [email protected]
 • Hệ thống thẩm định giá toàn nước :

  XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

 • Hồ sơ năng lượng : 

  TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết :

“Thẩm định giá máy móc thiêt bị bằng phương pháp chi phí”

Xem thêm: 1000 Đáp Án Đuổi Hình Bắt Chữ Pro New Chính Xác Nhất.

 

tại phân mục tin thẩm định giá của Công ty CP Thẩm định giá Thủ Đô, đơn vị chức năng thẩm định giá gia tài vô hình dung uy tín số 1 Nước Ta .

Liên hệ thẩm định giá:   0985 103 666   0906 020 090

Website : www.thamdinhgiathanhdo.com

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo