Thiết bị bù công suất phản kháng SPC

Các tính năng của Thiết bị bù công suất phản kháng SPC

1, Bù công suất phản kháng

Thiết bị kiểm tra tình trạng dòng tải thông qua biến dòng và thực hiện tính toán bằng bộ vi điều khiển DSP nội tại để phân tích thành phần phản kháng của dòng tải. Sau đó, DSP điều khiển phát tín hiệu PWM để điều khiển IGBT điều chế ra dòng bù trung hòa dòng phản kháng trong dòng tải. Nhờ đó, dòng bù công suất phản kháng sẽ được sinh ra với độ lớn phù hợp để đảm bảo lượng công suất phản kháng bù cần thiết. Nguyên lý bù dòng phản kháng trong dòng tải có thể được minh họa trên

 

2, Chức năng ổn áp

 

Thiết bị thực hiện việc lấy mẫu điện áp tại điểm bù và gửi thông tin điện áp đến DSP để xác định điện áp có vượt định mức hay không. Khi điện áp vượt quá định mức, thiết bị sẽ phát ra dòng phản kháng (mang tính cảm) để giảm điện áp. Khi điện áp thấp hơn định mức, thiết bị sẽ phát ra dòng dung kháng (mang tính dung) để nâng điện áp. Như vậy, điện áp các pha được ổn định.

 

3, Chức năng cân bằng dòng điện pha

 

Khi thực hiện chức năng cân bằng dòng điện pha, dòng hệ thống được biến dòng đo lường trong thời gian thực, thông số dòng hệ thống được gửi đến DSP nội tại để phân tích giúp xác định tình trạng mất cân bằng của giữa các pha. Cùng lúc đó, DSP tính toán dòng cần thiết cho từng pha và gửi tín hiệu đến IGBT để điều khiển. Dòng không cân bằng được chuyển từ pha tiêu thụ nhiều sang pha tiêu thụ ít qua quá trình xử lý, nhờ đó 3 pha sẽ cân bằng. Giá trị dòng điện pha sau cân bằng có trị số xấp xỉ bằng trung bình cộng của dòng điện trước cân bằng.

 

Sơ đồ nguyên lý đấu nối trên đường dây hạ thế

 

Bản vẽ sơ đồ nguyên lý đấu nối TB SPC trên đz hạ thế:

 

Sơ đồ đấu nối tủ SPC 50 (50kVar)

 

 Sơ đồ lắp đặt trên cột hạ thế


Bản vẽ sơ đồ lắp đặt trên cột hạ thế
 

 

 

Lắp đặt SPC 50 trên cột hạ thế

Xem Đầy Đủ Catalog Tại Đây

:

https://drive.google.com/file/d/16N5JywCrBtiR8RwMh1eH97IAotSP37zm/view

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo