Thiết bị Y tế ISO 13485

Bằng cách làm việc với BSI, các nhà sản xuất thiết bị y tế đang chọn lựa để truy cập liên tục đối với các chuyên gia toàn cầu trong nhà với kinh nghiệm quản lý hàng loạt sản phẩm và lĩnh vực kỹ thuật. Những chuyên gia của chúng tôi nắm trong tay những kinh nghiệm rộng rãi về tất cả các lĩnh vực về vòng đời sản phẩm bao gồm nghiên cứu phát triển, sản xuất và chất lượng.

Chúng tôi là một Cơ quan thông báo được phê duyệt “đầy đủ phạm vi” công nhận bởi Ủy ban Châu Âu cho 17 Chỉ thị và cũng nắm trong tay công nhận của FDA (Mỹ), CMDCAS (Canada), JPAL (Nhật Bản), ZLG/ZLS (Đức), và Úc (theo như MRA), FDA Đài Loan (theo chương trình TCP), và MDCO Hongkong (theo HKCAB). Chúng tôi cung cấp một danh mục với mục tiêu tập trung vào kết quả của sản phẩm và dịch vụ cho từng giai đoạn trong chuyến hành trình chứng nhận của bạn, cũng như chúng tôi cam kết thiết lập mối quan hệ lâu dài và tích cực với khách hàng của chúng tôi.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo