THIẾT KẾ HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY DẦU NHỜN VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

THIẾT KẾ HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY DẦU NHỜN VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

Tên Công ty: Công ty TNHH Dầu Nhờn và Thiết Bị Công Nghiệp Việt Nam

Địa chỉ : Số 47, Hải Ninh, Hồng Hải, TP. Hạ Long ,Tỉnh Quảng Ninh

Tổng số trang : 24 (trang)

Thời gian hoàn thành : 05 (ngày)

Được thiết kế bởi : Designer Hoang Hung

Được thiết kế trên phần mềm: Adobe Photoshop, Illustrator CS6, InDesign CS6

Thông tin về Công ty:

Cho đến nay V.I.C đã và đang phục vụ cho nhiều khách hàng trong khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Nguyên … hoạt động trong lĩnh vực: Sản Xuất, Thương Mại, Xây Dựng…

Dưới đây là hình ảnh giới thiệu về Công ty :

Xem chế độ SlideShow

Xem chế độ SlideShow

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo