Tìm hoặc thay thế văn bản và số trên trang tính

Sử dụng các tính năng Tìm và Thay thế trong Excel để tìm kiếm nội dung trong sổ làm việc, như một số hoặc chuỗi văn bản cụ thể. Bạn có thể định vị mục tìm kiếm để tham chiếu hoặc bạn có thể thay thế mục tìm kiếm bằng nội dung khác. Bạn có thể bao gồm các ký tự đại diện như dấu chấm hỏi, dấu thập phân và dấu sao hoặc số trong thuật ngữ tìm kiếm của mình. Bạn có thể tìm kiếm theo hàng và cột, tìm kiếm trong các chú thích hoặc giá trị và tìm kiếm trong trang tính hoặc toàn bộ sổ làm việc.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.WindowsmacOSWeb

Tìm

Để tìm nội dung nào đó, nhấn Ctrl+F hoặc đi đến Trang đầu >Sửa > Tìm & Chọn > Tìm.

Lưu ý: Trong ví dụ sau đây, chúng tôi đã bấm vào nút Tùy >> để hiển thị toàn bộ hộp thoại Tìm. Theo mặc định, nó sẽ hiển thị với tùy chọn ẩn.

Nhấn Ctrl+F để cho chạy hộp thoại Tìm

 1. Trong hộp Tìm gì: nhập văn bản hoặc số bạn muốn tìm hoặc bấm vào mũi tên trong hộp Tìm gì : rồi chọn một mục tìm kiếm gần đây từ danh sách.

  Mẹo: Bạn có thể sử dụng các ký tự đại diện — dấu chấm hỏi (?), dấu sao (*), dấu ngã (~) — trong tiêu chí tìm kiếm của mình.

  • Sử dụng dấu chấm hỏi (?) để tìm bất kỳ ký tự đơn nào — ví dụ: s?t sẽ tìm thấy “sat” và “set”.

  • Sử dụng dấu sao (*) để tìm bất kỳ số ký tự nào — ví dụ: s*d sẽ tìm thấy “sad” và “started”.

  • Sử dụng dấu ngã (~) theo sau là ?, *hoặc ~ để tìm dấu chấm hỏi, dấu sao hoặc các ký tự dấu ngã khác — ví dụ: fy91~? sẽ tìm “fy91?”.

 2. Bấm Tìm Tất cả hoặcTìm Tiếp để chạy tìm kiếm của bạn.

  Mẹo: Khi bạn bấm Tìm Tất cả, các lần xuất hiện của tiêu chí mà bạn đang tìm kiếm sẽ được liệt kê và bấm vào một lần xuất hiện cụ thể trong danh sách sẽ chọn ô của lần xuất hiện đó. Bạn có thể sắp xếp kết quả của Tìm Tất cả bằng cách bấm vào một đề mục cột.

 3. Bấm vào Tùy>>để xác định thêm tìm kiếm của bạn nếu cần:

  • Trong: Để tìm kiếm dữ liệu trong một trang tính hoặc trong toàn bộ sổ làm việc, hãy chọn Trang tính hoặc Sổ làm việc.

  • Tìm: Bạn có thể chọn tìm kiếm theo hàng (mặc định) hoặc Theo Cột.

  • Xem trong: Để tìm kiếm dữ liệu có chi tiết cụ thể, trong hộp, hãy bấm Công thức, Giá trị, Ghi chú hoặc Chú thích.

   Lưu ý:   Công thức, Giá trị, Ghi chúvà Chú thích chỉ sẵn dùng trên tab Tìm; chỉ có Công thức sẵn dùng trên tab Thay thế.

  • Khớp chữ hoa/thường – Kiểm tra trường hợp này nếu bạn muốn tìm kiếm dữ liệu phân biệt chữ hoa chữ thường.

  • Khớp toàn bộ nội dung ô – Chọn mục này nếu bạn muốn tìm kiếm ô chỉ chứa các ký tự bạn đã nhập trong hộp Tìm gì:

 4. Nếu bạn muốn tìm kiếm văn bản hoặc số có định dạng cụ thể, hãy bấm Định dạng, rồi thực hiện lựa chọn của bạn trong hộp thoại Tìm Định dạng.

  Mẹo: Nếu bạn muốn tìm các ô khớp với một định dạng cụ thể, bạn có thể xóa tiêu chí bất kỳ trong hộp Tìm gì, rồi chọn một định dạng ô cụ thể làm ví dụ. Bấm vào mũi tên bên cạnh Định dạng, bấm Chọn Định dạng Từ Ô rồi bấm vào ô có định dạng bạn muốn tìm kiếm.

Thay thế

Để thay thế văn bản hoặc số, nhấn Ctrl+H hoặc đi đến Trang đầu > Sửa > Tìm & Chọn > thế.

Lưu ý: Trong ví dụ sau đây, chúng tôi đã bấm vào nút Tùy >> để hiển thị toàn bộ hộp thoại Tìm. Theo mặc định, nó sẽ hiển thị với tùy chọn ẩn.

Nhấn Ctrl+H để khởi chạy hộp thoại Thay thế.

 1. Trong hộp Tìm gì: nhập văn bản hoặc số bạn muốn tìm hoặc bấm vào mũi tên trong hộp Tìm gì : rồi chọn một mục tìm kiếm gần đây từ danh sách.

  Mẹo: Bạn có thể sử dụng các ký tự đại diện — dấu chấm hỏi (?), dấu sao (*), dấu ngã (~) — trong tiêu chí tìm kiếm của mình.

  • Sử dụng dấu chấm hỏi (?) để tìm bất kỳ ký tự đơn nào — ví dụ: s?t sẽ tìm thấy “sat” và “set”.

  • Sử dụng dấu sao (*) để tìm bất kỳ số ký tự nào — ví dụ: s*d sẽ tìm thấy “sad” và “started”.

  • Sử dụng dấu ngã (~) theo sau là ?, *hoặc ~ để tìm dấu chấm hỏi, dấu sao hoặc các ký tự dấu ngã khác — ví dụ: fy91~? sẽ tìm “fy91?”.

 2. Trong hộp Thay thế bằng: , nhập văn bản hoặc số bạn muốn sử dụng để thay thế văn bản tìm kiếm.

 3. Bấm Thay thế Tất cả hoặc Thay thế.

  Mẹo: Khi bạn bấm Thay thế Tất cả, mỗi lần xuất hiện của tiêu chí mà bạn đang tìm kiếm sẽ được thay thế, trong khi Thay thế sẽ cập nhật lần một lần.

 4. Bấm vào Tùy>>để xác định thêm tìm kiếm của bạn nếu cần:

  • Trong: Để tìm kiếm dữ liệu trong một trang tính hoặc trong toàn bộ sổ làm việc, hãy chọn Trang tính hoặc Sổ làm việc.

  • Tìm: Bạn có thể chọn tìm kiếm theo hàng (mặc định) hoặc Theo Cột.

  • Xem trong: Để tìm kiếm dữ liệu có chi tiết cụ thể, trong hộp, hãy bấm Công thức, Giá trị, Ghi chú hoặc Chú thích.

   Lưu ý:   Công thức, Giá trị, Ghi chúvà Chú thích chỉ sẵn dùng trên tab Tìm; chỉ có Công thức sẵn dùng trên tab Thay thế.

  • Khớp chữ hoa/thường – Kiểm tra trường hợp này nếu bạn muốn tìm kiếm dữ liệu phân biệt chữ hoa chữ thường.

  • Khớp toàn bộ nội dung ô – Chọn mục này nếu bạn muốn tìm kiếm ô chỉ chứa các ký tự bạn đã nhập trong hộp Tìm gì:

 5. Nếu bạn muốn tìm kiếm văn bản hoặc số có định dạng cụ thể, hãy bấm Định dạng, rồi thực hiện lựa chọn của bạn trong hộp thoại Tìm Định dạng.

  Mẹo: Nếu bạn muốn tìm các ô khớp với một định dạng cụ thể, bạn có thể xóa tiêu chí bất kỳ trong hộp Tìm gì, rồi chọn một định dạng ô cụ thể làm ví dụ. Bấm vào mũi tên bên cạnh Định dạng, bấm Chọn Định dạng Từ Ô rồi bấm vào ô có định dạng bạn muốn tìm kiếm.

Có hai phương pháp riêng biệt để tìm hoặc thay thế văn bản hoặc số trên máy Mac. Đầu tiên là sử dụng hộp thoại Tìm & thế . Thứ hai là sử dụng thanh Tìm kiếm trong dải băng.

Hộp thoại Tìm & thay thế

Thanh tìm kiếm và tùy chọn

Cửa sổ Tìm và Thay thế

Ảnh chụp màn hình của thanh Tìm kiếm

Tùy chọn Tìm kiếm

Cửa sổ Tìm

 1. Nhấn Ctrl+F hoặc đi tới Trang chủ > Tìm & Chọn >Tìm.

 2. Trong Tìm gì: nhập văn bản hoặc số bạn muốn tìm.

 3. Chọn Tìm Tiếp để chạy tìm kiếm của bạn.

 4. Bạn có thể xác định thêm tìm kiếm của mình:

  • Trong: Để tìm kiếm dữ liệu trong một trang tính hoặc trong toàn bộ sổ làm việc, hãy chọn Trang tính hoặc Sổ làm việc.

  • Tìm: Bạn có thể chọn tìm kiếm theo hàng (mặc định) hoặc Theo Cột.

  • Xem trong: Để tìm kiếm dữ liệu có chi tiết cụ thể, trong hộp, hãy bấm Công thức, Giá trị, Ghi chú hoặc Chú thích.

  • Khớp chữ hoa/thường – Kiểm tra trường hợp này nếu bạn muốn tìm kiếm dữ liệu phân biệt chữ hoa chữ thường.

  • Khớp toàn bộ nội dung ô – Chọn mục này nếu bạn muốn tìm kiếm ô chỉ chứa các ký tự bạn đã nhập trong hộp Tìm gì:

Mẹo: Bạn có thể sử dụng các ký tự đại diện — dấu chấm hỏi (?), dấu sao (*), dấu ngã (~) — trong tiêu chí tìm kiếm của mình.

 • Sử dụng dấu chấm hỏi (?) để tìm bất kỳ ký tự đơn nào — ví dụ: s?t sẽ tìm thấy “sat” và “set”.

 • Sử dụng dấu sao (*) để tìm bất kỳ số ký tự nào — ví dụ: s*d sẽ tìm thấy “sad” và “started”.

 • Sử dụng dấu ngã (~) theo sau là ?, *hoặc ~ để tìm dấu chấm hỏi, dấu sao hoặc các ký tự dấu ngã khác — ví dụ: fy91~? sẽ tìm “fy91?”.

Tìm Tùy chọn

 1. Nhấn Ctrl+F hoặc đi tới Trang chủ > Tìm & Chọn >Tìm.

 2. Trong Tìm gì: nhập văn bản hoặc số bạn muốn tìm.

 3. Chọn Tìm Tất cả để chạy tìm kiếm của bạn cho tất cả các lần xuất hiện.

  Tìm tất cả màn hình thả
   

  Lưu ý:  Hộp thoại sẽ bung rộng để hiển thị danh sách tất cả các ô có chứa thuật ngữ tìm kiếm và tổng số ô xuất hiện.

 4. Chọn mục bất kỳ trong danh sách để tô sáng ô tương ứng trong trang tính của bạn.
   

  Lưu ý: Bạn có thể chỉnh sửa nội dung của ô được tô sáng.

 1. Nhấn Ctrl+H hoặc đi đến Trang chủ > Tìm & Chọn >thế.

 2. Trong Tìm gì, nhập văn bản hoặc số bạn muốn tìm.

 3. Bạn có thể xác định thêm tìm kiếm của mình:

  • Trong: Để tìm kiếm dữ liệu trong một trang tính hoặc trong toàn bộ sổ làm việc, hãy chọn Trang tính hoặc Sổ làm việc.

  • Tìm: Bạn có thể chọn tìm kiếm theo hàng (mặc định) hoặc Theo Cột.

  • Khớp chữ hoa/thường – Kiểm tra trường hợp này nếu bạn muốn tìm kiếm dữ liệu phân biệt chữ hoa chữ thường.

  • Khớp toàn bộ nội dung ô – Chọn mục này nếu bạn muốn tìm kiếm ô chỉ chứa các ký tự bạn đã nhập trong hộp Tìm gì:
    

   Mẹo: Bạn có thể sử dụng các ký tự đại diện — dấu chấm hỏi (?), dấu sao (*), dấu ngã (~) — trong tiêu chí tìm kiếm của mình.

   • Sử dụng dấu chấm hỏi (?) để tìm bất kỳ ký tự đơn nào — ví dụ: s?t sẽ tìm thấy “sat” và “set”.

   • Sử dụng dấu sao (*) để tìm bất kỳ số ký tự nào — ví dụ: s*d sẽ tìm thấy “sad” và “started”.

   • Sử dụng dấu ngã (~) theo sau là ?, *hoặc ~ để tìm dấu chấm hỏi, dấu sao hoặc các ký tự dấu ngã khác — ví dụ: fy91~? sẽ tìm “fy91?”.

 4. Trong hộp Thay thế bằng , nhập văn bản hoặc số bạn muốn sử dụng để thay thế văn bản tìm kiếm.

 5. Chọn Thay thế hoặc Thay thế Tất cả.

  Mẹo: 

  • Khi bạn chọn Thay thế Tất cả, mọi lần xuất hiện của tiêu chí mà bạn đang tìm kiếm sẽ được thay thế.

  • Khi bạn chọn Thay thế, bạn có thể thay thế mỗi lần một phiên bản bằng cách chọn Tiếp theo để tô sáng phiên bản tiếp theo.

 1. Chọn ô bất kỳ để tìm kiếm trong toàn bộ trang tính hoặc chọn một phạm vi ô cụ thể để tìm kiếm.

 2. Nhấn Command + F hoặc chọn kính lúp để mở rộng thanh Tìm kiếm và nhập văn bản hoặc số bạn muốn tìm vào trường tìm kiếm.

  Mẹo: Bạn có thể sử dụng các ký tự đại diện — dấu chấm hỏi (?), dấu sao (*), dấu ngã (~) — trong tiêu chí tìm kiếm của mình.

  • Sử dụng dấu chấm hỏi (?) để tìm bất kỳ ký tự đơn nào — ví dụ: s?t sẽ tìm thấy “sat” và “set”.

  • Sử dụng dấu sao (*) để tìm bất kỳ số ký tự nào — ví dụ: s*d sẽ tìm thấy “sad” và “started”.

  • Sử dụng dấu ngã (~) theo sau là ?, *hoặc ~ để tìm dấu chấm hỏi, dấu sao hoặc các ký tự dấu ngã khác — ví dụ: fy91~? sẽ tìm “fy91?”.

 3. Nhấn quay lại.

  Lưu ý: 

  • Để tìm phiên bản tiếp theo của mục bạn đang tìm kiếm, hãy nhấn return một lần nữa hoặc sử dụng hộp thoại Tìm và chọn Tìm Tiếp.

  • Để chỉ định các tùy chọn tìm kiếm bổ sung, hãy chọn kính lúp và chọn Tìm kiếm trong Trang tính hoặc Tìm kiếm trong Sổ làm việc. Bạn cũng có thể chọn tùy chọn Nâng cao để khởi chạy hộp thoại Tìm.

  Mẹo: Bạn có thể hủy bỏ tìm kiếm đang thực hiện bằng cách nhấn ESC.

 

Tìm

Để tìm nội dung nào đó, nhấn Ctrl+F hoặc đi đến Trang đầu >Sửa > Tìm & Chọn > Tìm.

Lưu ý: Trong ví dụ sau đây, chúng tôi đã bấm vào> chọn Tìm kiếm để hiển thị toàn bộ hộp thoại Tìm. Theo mặc định, tùy chọn này sẽ hiển thị với Tùy chọn Tìm kiếm bị ẩn.

Tìm văn bản hoặc số trong sổ làm việc hoặc trang tính bằng cách nhấn Ctrl+F

 1. Trong hộp Tìm gì: nhập văn bản hoặc số bạn muốn tìm.

  Mẹo: Bạn có thể sử dụng các ký tự đại diện — dấu chấm hỏi (?), dấu sao (*), dấu ngã (~) — trong tiêu chí tìm kiếm của mình.

  • Sử dụng dấu chấm hỏi (?) để tìm bất kỳ ký tự đơn nào — ví dụ: s?t sẽ tìm thấy “sat” và “set”.

  • Sử dụng dấu sao (*) để tìm bất kỳ số ký tự nào — ví dụ: s*d sẽ tìm thấy “sad” và “started”.

  • Sử dụng dấu ngã (~) theo sau là ?, *hoặc ~ để tìm dấu chấm hỏi, dấu sao hoặc các ký tự dấu ngã khác — ví dụ: fy91~? sẽ tìm “fy91?”.

 2. Bấm Tìm Tiếp hoặc Tìm Tất cả để chạy tìm kiếm của bạn.

  Mẹo: Khi bạn bấm Tìm Tất cả, các lần xuất hiện của tiêu chí mà bạn đang tìm kiếm sẽ được liệt kê và bấm vào một lần xuất hiện cụ thể trong danh sách sẽ chọn ô của lần xuất hiện đó. Bạn có thể sắp xếp kết quả của Tìm Tất cả bằng cách bấm vào một đề mục cột.

 3. Bấm vào > chọn Tìm kiếm để xác định thêm tìm kiếm của bạn nếu cần thiết:

  • Trong: Để tìm kiếm dữ liệu trong một vùng chọn nhất định, chọn Lựa chọn. Để tìm kiếm dữ liệu trong một trang tính hoặc trong toàn bộ sổ làm việc, hãy chọn Trang tính hoặc Sổ làm việc.

  • Hướng: Bạn có thể chọn tìm kiếm Xuống (mặc định) hoặc Lên.

  • Khớp chữ hoa/thường – Kiểm tra trường hợp này nếu bạn muốn tìm kiếm dữ liệu phân biệt chữ hoa chữ thường.

  • Khớp toàn bộ nội dung của ô – Chọn mục này nếu bạn muốn tìm kiếm các ô chỉ chứa các ký tự bạn đã nhập trong hộp Tìm gì.

Thay thế

Để thay thế văn bản hoặc số, nhấn Ctrl+H hoặc đi đến Trang đầu > Sửa > Tìm & Chọn > thế.

Lưu ý: Trong ví dụ sau đây, chúng tôi đã bấm vào> chọn Tìm kiếm để hiển thị toàn bộ hộp thoại Tìm. Theo mặc định, tùy chọn này sẽ hiển thị với Tùy chọn Tìm kiếm bị ẩn.

Thay thế văn bản hoặc số trong sổ làm việc hoặc trang tính bằng cách nhấn Ctrl+H

 1. Trong hộp Tìm gì: nhập văn bản hoặc số bạn muốn tìm.

  Mẹo: Bạn có thể sử dụng các ký tự đại diện — dấu chấm hỏi (?), dấu sao (*), dấu ngã (~) — trong tiêu chí tìm kiếm của mình.

  • Sử dụng dấu chấm hỏi (?) để tìm bất kỳ ký tự đơn nào — ví dụ: s?t sẽ tìm thấy “sat” và “set”.

  • Sử dụng dấu sao (*) để tìm bất kỳ số ký tự nào — ví dụ: s*d sẽ tìm thấy “sad” và “started”.

  • Sử dụng dấu ngã (~) theo sau là ?, *hoặc ~ để tìm dấu chấm hỏi, dấu sao hoặc các ký tự dấu ngã khác — ví dụ: fy91~? sẽ tìm “fy91?”.

 2. Trong hộp Thay thế bằng: , nhập văn bản hoặc số bạn muốn sử dụng để thay thế văn bản tìm kiếm.

 3. Bấm Thay thế hoặc Thay thế Tất cả.

  Mẹo: Khi bạn bấm Thay thế Tất cả, mỗi lần xuất hiện của tiêu chí mà bạn đang tìm kiếm sẽ được thay thế, trong khi Thay thế sẽ cập nhật lần một lần.

 4. Bấm vào > chọn Tìm kiếm để xác định thêm tìm kiếm của bạn nếu cần thiết:

  • Trong: Để tìm kiếm dữ liệu trong một vùng chọn nhất định, chọn Lựa chọn. Để tìm kiếm dữ liệu trong một trang tính hoặc trong toàn bộ sổ làm việc, hãy chọn Trang tính hoặc Sổ làm việc.

  • Hướng: Bạn có thể chọn tìm kiếm Xuống (mặc định) hoặc Lên.

  • Khớp chữ hoa/thường – Kiểm tra trường hợp này nếu bạn muốn tìm kiếm dữ liệu phân biệt chữ hoa chữ thường.

  • Khớp toàn bộ nội dung của ô – Chọn mục này nếu bạn muốn tìm kiếm các ô chỉ chứa các ký tự bạn đã nhập trong hộp Tìm gì.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo