Viện Khoa học & Công nghệ Nhiệt – Lạnh

Tổng hợp các công trình đã công bố

Công trình

2017

2016

2015

2014

2013

2012

<< 2011

Tổng cộng (quốc tế)

Sách

 

 

 

 

 

 

 

x

Giáo trình

 

 

 

 

 

 

 

x

Bài báo

 

 

 

 

 

 

 

x(y)

Báo cáo HT

 

 

 

 

 

 

 

x(y)

 

1. Danh mục Sách và giáo trình đã xuất bản

TT

Tên sách

Tác giả

Nhà xuất bản

Năm XB

1

Bài tập trắc nghiệm Kỹ thuật nhiệt

Hà Mạnh Thư

NXB Bách khoa

2008

2

Đồ thị môn Kỹ thuật nhiệt

Hà Mạnh Thư

NXB Bách khoa

2007

3

Giáo trình kỹ thuật nhiệt

Trần Văn Phú

NXBGD

2007

4

Tính toán hệ thống điều hoà không khí theo phương pháp mới

Bùi Hải

NXBKHKT

2005

5

Truyền nhiệt

Đặng Quốc Phú, Trần Thế Sơn, Trần Văn Phú

NXBGD

2004

6

Bài tập Kỹ thuật nhiệt

Bùi Hải

NXBKHKT

2002

7

Tính toán thiết kế thiết bị trao đổi nhiệt

Bùi Hải

NXBGTVT

2002

8

Thiết bị trao đổi nhiệt

Bùi Hải, Dương Đức Hồng, Hà Mạnh Thư

NXB KHKT

2001

9

Tính toán và thiết kế hệ thông sấy

Trần Văn Phú

NXBGD

2001

10

Hệ thống điều hòa không khí và thông gió

Bùi Hải, Hà Mạnh Thư, Vũ Xuân Hùng

NXB KHKT

2001

11

Bài tập nhiệt động, truyền nhiệt và kỹ thuật lạnh

Bùi Hải, Trần Thế Sơn

NXB KHKT

1998

12

Kỹ Thuật Nhiệt

Bùi Hải, Trần Thế Sơn

NXB KHKT

1998

 

2. Danh mục các bài báo khoa học

Các bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế:

1.       Lại Ngọc Anh, Jadran Vrabec, Gabriele Raabe, Johann Fischer, Martin Wendland, Description of HFO-1234yf with BACKONE equation of state, Fluid Phase Equilibria, ISSN 0378-3812. (doi.: 10.1016/j.fluid.2011.04.005)

2.       Lại Ngọc Anh, Martin Wendland, Johann Fischer, Working fluids for high temperature Organic Rankine cycles, Energy, 36 (2011) 199-211, ISSN  0360-5442.(doi:10.1016/j.energy.2010.10.051).

3.       Lại Ngọc Anh, Martin Wendland, Johann Fischer, Description of linear siloxanes with PC-SAFT equation, Fluid Phase Equilibria, 283 (2009) 22-30, ISSN 0378-3812. (doi.:10.1016/j.fluid.2009.05.011)

4.       Lại Ngọc Anh, Martin Wendland, Johann Fischer, upward extrapolation of saturated liquid density, Fluid phase equilibria, 280 (2009) 30-34, ISSN 0378-3812. (doi:10.1016/j.fluid.2009.03.004)

5.       J. Fischer, Lại Ngọc Anh , Môi chất cho chu trình hữu cơ làm việc ở dải nhiệt độ trung bình – Lựa chọn và nghiên cứu tính chất nhiệt động, Khoa học và công nghệ nhiệt, 67 (2006), 2-5, ISSN 0868-3336.

http://stdoc.vista.gov.vn/vi/TailieuKHCNVN04/200906187551715204

 

Các bài báo đăng trên các tạp chí trong nước:

1.       Đặng Quốc Phú ;  Lại Ngọc Anh;  Nguyễn Hoàng Anh ;  Đỗ Hoàng Giang Quan hệ giữa các đại lượng điện-nhiệt trong mô hình dẫn điện-dẫn nhiệt, Khoa học và công nghệ nhiệt; 59 (2004), 5-7, ISSN 0868-3336.

http://stdoc.vista.gov.vn/vi/TailieuKHCNVN05/200906181232505263

2.       Đinh Văn Thuận, Lại Ngọc Anh, Nguyễn Đắc Trung, Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện đơn trị phi tuyến tới các đặc trưng của kết cấu nhiệt-lạnh ở chế độ nhiệt không ổn định, Khoa học và công nghệ nhiệt, 50  (2003), 10-13, ISSN 0868-3336.

http://stdoc.vista.gov.vn/vi/TailieuKHCNVN02/200801158368597221

3.       Đặng Quốc Phú, Đinh Văn Thuận, Trần Gia Mỹ, Lại Ngọc Anh, Phương pháp gần đúng xác định biến thiên nhiệt độ trong quá trình đốt nóng và làm nguội, Khoa học và công nghệ nhiệt, 49 (2003), 8-9,  ISSN 0868-3336.

http://stdoc.vista.gov.vn/vi/TailieuKHCNVN02/200801157716711364

4.       Đinh Văn Thuận, Trần Gia Mỹ, Lại Ngọc Anh, Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm trường nhiệt độ không ổn định trong các kết cấu nhiệt-lạnh nhiều lớp có điều kiện biên thay đổi theo thời gian, Khoa học và công nghệ nhiệt, 46 (2002), 12-14 , ISSN 0868-3336.

http://stdoc.vista.gov.vn/vi/TailieuKHCNVN02/200801153252818218

5.  Lại Ngọc Anh, Đăng Quyết, Nguyễn Văn Tiến, Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm quá trình dẫn nhiệt không ổn định trong các kết cấu nhiệt-lạnh dạng tấm phẳng, Khoa học và công nghệ nhiệt, 5 (2001), 5-7, ISSN 0868-3336.

http://stdoc.vista.gov.vn/vi/TailieuKHCNVN02/200801158085460444

6.  Trần Văn Phú, Nguyễn Đình Thọ, Nguyễn Thế Anh, Lại Ngọc Anh,  Nghiên cứu ảnh hưởng độ ẩm tương đối của không khí đến trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên , Khoa học và công nghệ nhiệt, 4 (2001), 9-10, ISSN 0868-3336.

http://stdoc.vista.gov.vn/vi/TailieuKHCNVN02/200801156248432726

7.  Trần Văn Phú, Nguyễn Đình Thọ, Nguyễn Thế Anh, Lại Ngọc Anh, Quan hệ giải tích giữa áp suất và nhiệt độ bão hòa của hơi nước và vấn đề tính toán kết cấu bao che của không gian có làm lạnh nhân tạo , Khoa học và công nghệ nhiệt, 4 (1999), 2-4, ISSN 0868-3336.

http://stdoc.vista.gov.vn/vi/TailieuKHCNVN03/200801169619219019

8.  Trần Văn Phú, Nguyễn Đình Tho, Nguyễn Thế Anh, Lại Ngọc Anh, Về quan hệ giải tích giữa phân áp suất và nhiệt độ bão hòa của hơi nước trong không khí ẩm, Khoa học và công nghệ nhiệt, 2  (1999), 4-5, ISSN 0868-3336.

http://stdoc.vista.gov.vn/vi/TailieuKHCNVN01/200801152293125346

 

3. Danh mục các bài báo cáo hội nghị khoa học

Các bài báo cáo tại hội thảo ngoài nước:

1.       Phạm Hoàng Lương, Nguyễn Việt Dũng, Nguyễn Nguyên An, Lại Ngọc Anh, Shogo Tokura, Satoshi Nakamura, Development of energy performance comparison method for residential electric appliances – application to air conditioners, 10th IEA Heat Pump Conference, Tokyo 2011.

2.       Lại Ngọc Anh, M. Wendland, J. Fischer, Development of equations of state for siloxanes as working fluids for ORC Processes, Proceeding of 24th European symposium on applied thermodynamics, Santiago de Compostela, Spain, (2009) 200-205, [oral presentation]

3.       Lại Ngọc Anh, M. Wendland, J. Fischer, Siloxanes: equations of state and ORC Cycle efficiencies, “Thermodynamik-Kolloquium” und “Ingenieurdaten”, October 5-7, 2009, Berlin, Germany, [oral presentation]

4.       J. Fischer, Lại Ngọc Anh, G. Koglbauer, M. Wendland: Arbeitsmedien für ORC-Prozesse. [Poster] in ProcessNet 2007, 16.- 18. Oktober 2007, Aachen, Germany or [abstract] in Chemie Ingenieur Technik 79 (2007),1342

5.       M. Wendland, Lại Ngọc Anh, G. Koglbauer and J. Fischer (2007): Electricity Generation from Geothermal Heat and other Sustainable Energy Technology. Austria-Russian Science Day: Alternative and Renewable Energy Sources, 15. October, Wien

6.       Lại Ngọc Anh, G. Koglbauer, M. Wendland, J. Fischer: Working Fluids for Organic Rankine Cycles. Thermodynamics 2007, 26.- 28. September 2007, Rueil-Malmaison

 

Các bài báo cáo tại hội thảo trong nước:

  1.  Đặng Quốc Phú ;  Lại Ngọc Anh ;  Vũ Ngọc Hà ;  Trần Xuân Mạnh ;  Nguyễn Bá Lâng, Xác định biến thiên tính chất nhiệt vật lý của thực phẩm trong quá trình kết đông, Hội nghị Khoa học lần thứ 20 – Kỷ niệm 50 năm thành lập trường Đại học Bách khoa Hà Nội 1956 – 2006 

    ;

     2006/Số 5. Khoa học và công nghệ nhiệt-lạnh 

    .

     105-110

http://stdoc.vista.gov.vn/vi/TailieuKHCNVN05/200906183054539411

  1.  Đặng Quốc Phú ; Lại Ngọc Anh ; Đặng Văn Cảnh, Chế độ nhiệt không ổn định của các kết cấu nhiệt – lạnh các phương pháp xác định và đánh giá, Hội nghị Khoa học lần thứ 20 – Kỷ niệm 50 năm thành lập trường Đại học Bách khoa Hà Nội 1956 – 2006, 10/2006.

http://stdoc.vista.gov.vn/vi/TailieuKHCNVN05/200906187302503355

3. Đặng Quốc Phú, Lại Ngọc Anh, Nghiên cứu các đặc trưng chế độ làm việc không ổn định trong các kết cấu nhiệt-lạnh, Kỷ yếu hội nghị Khoa học lần thứ 19 ĐHBKHN 1956 – 2001, 10/2001.

 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo