Viết về điện thoại bằng tiếng Anh mới nhất [CÓ DỊCH] – Step Up English

4.8

(96.59%)

129

votes

Viết về điện thoại bằng tiếng Anh là một chủ đề không mới và thường xuyên xuất hiện. Nếu vẫn chưa tự tin vào bài viết thì bạn hãy tham khảo bài viết sau của Step Up nhé! 

1. Bố cục bài viết về điện thoại bằng tiếng Anh

Với bài viết về điện thoại bằng tiếng Anh, bạn có thể triển khai theo các ý sau: 

Phần 1: Phần mở đầu: Giới thiệu qua về lợi ích/bất lợi của điện thoại hoặc điện thoại của bạn tùy vào chủ đề

Phần 2: Nội dung chính: Kể/miêu tả về điện thoại 

 • Điện thoại đối với bạn như thế nào? 

 • Lợi ích của điện thoại 

 • Bất lợi của điện thoại 

 • Bạn nghĩ tương lai điện thoại sẽ như thế nào?

Phần 3: Phần kết: Tóm tắt lại ý chính

2. Từ vựng thường dùng để viết về điện thoại bằng tiếng Anh

Bạn nên học các từ vựng thường dùng để viết về điện thoại bằng tiếng Anh trước khi bắt tay vào viết nha

 • on the occasion of something: nhân dịp

 • keep in touch: giữ liên lạc

 • feature: tính năng

 • function: chức năng

 • application: ứng dụng

 • digital camera: máy chụp ảnh kỹ thuật số

 • an essential part of…: một phần quan trọng của 

 • get instant access to…: truy cập nhanh đến…

 • communication: truyền thông

 • entertainment device: thiết bị giải trí

 • social media: mạng xã hội

 • benefit: lợi ích

 • drawback: bất lợi

Xem thêm: Toàn bộ từ vựng tiếng Anh về giải trí thông dụng nhất

3. Mẫu bài viết về điện thoại bằng tiếng Anh

Sau đây là 3 đoạn văn mẫu viết về điện thoại bằng tiếng Anh để các bạn tham khảo cho bài viết của riêng bạn nha. 

3.1. Đoạn văn mẫu viết về lợi ích của điện thoại khi học tiếng Anh

Bạn có thể viết về công dụng lớn nhất của điện thoại đối với bạn, như dùng để học tiếng Anh.

Đoạn văn mẫu:

Mobile phones, especially smart phones, bring a lot of benefits in mordern world. It’s a means of communication, an entertainment device and with the Internet, we can do everything with our phones. Also, it helps us to learn things more easily. I find my phone really useful to learn English. Firstly, I can use the dictionary in the phone instead of bringing a big traditional one. Google Translate is a good friend too! Secondly, there are many applications which teach English nowdays. I just need a phone and the Internet to get access to the huge source of English vocabulary and grammar. Finally, it’s much easier to connect to international friends with a phone. Talking and chatting with them regularly improve your English a lot. I hope you can find ways to learn English with your phone. 

viet ve dien thoai bang tieng anhviet ve dien thoai bang tieng anh

Dịch nghĩa:

Điện thoại di động, đặc biệt là điện thoại thông minh, mang lại rất nhiều lợi ích trong thế giới hiện đại. Đó là một phương tiện liên lạc, một thiết bị giải trí và với Internet, chúng ta có thể làm mọi thứ bằng điện thoại của mình. Ngoài ra, nó giúp chúng ta tìm hiểu mọi thứ dễ dàng hơn. Tôi thấy điện thoại của tôi thực sự hữu ích để học tiếng Anh. Thứ nhất, tôi có thể sử dụng từ điển trong điện thoại thay vì mang theo một cuốn từ điển truyền thống nặng nề. Google Dịch cũng là một người bạn tốt! Thứ hai, có rất nhiều ứng dụng dạy tiếng Anh ngày nay. Tôi chỉ cần có điện thoại và Internet là có thể tiếp cận với nguồn từ vựng và ngữ pháp tiếng Anh khổng lồ. Cuối cùng, việc kết nối với bạn bè quốc tế bằng điện thoại dễ dàng hơn nhiều. Nói chuyện và trò chuyện với họ thường xuyên sẽ cải thiện trình độ tiếng Anh của bạn rất nhiều. Tôi hy vọng bạn có thể tìm thấy cách học tiếng Anh với điện thoại của bạn.

3.2. Đoạn văn mẫu viết về điện thoại mà bạn yêu thích bằng tiếng Anh

Khi viết về điện thoại bằng tiếng Anh, đơn giản nhất là bạn viết về mẫu điện thoại yêu thích.

Đoạn văn mẫu:

My current mobile phone has so much meaning to me. I bought it 5 years ago on the occasion of my 18th birthday. It is an Iphone 6. The phone, like many other smart phones, has various features. It’s also easy to share photos and music between Iphone users. I use it for almost everything, entertaining, studying and now, working. My phone is an essential part of my life. It holds my contacts, my photos, my music and collections. That’s why i don’t want to change my phone. It’s like having my whole life in my pocket. 

viet ve dien thoai bang tieng anhviet ve dien thoai bang tieng anh

Dịch nghĩa: 

Điện thoại di động hiện tại của tôi có rất nhiều ý nghĩa đối với tôi. Tôi đã mua nó cách đây 5 năm nhân dịp sinh nhật 18 tuổi. Đó là một chiếc điện thoại Iphone 6. Giống như nhiều điện thoại thông minh khác, có nhiều tính năng khác nhau. Cũng dễ dàng chia sẻ hình ảnh và âm nhạc giữa những người dùng Iphone khác. Tôi sử dụng nó cho hầu hết mọi thứ, giải trí, học tập và bây giờ, làm việc. Điện thoại là một phần thiết yếu trong cuộc sống của tôi. Nó chứa danh bạ của tôi, ảnh của tôi, nhạc và bộ sưu tập của tôi. Đó là lý do tại sao tôi không muốn thay đổi điện thoại của mình. Nó giống như có toàn bộ cuộc sống của tôi trong túi của tôi.

Xem thêm: Viết về bộ sưu tập của em bằng tiếng Anh hay nhất

3.3. Đoạn văn mẫu viết về tác hại của điện thoại bằng tiếng Anh

Một chủ để như tác hại của điện thoại cũng phù hợp khi viết về điện thoại bằng tiếng Anh đó.

Đoạn văn mẫu: 

We cannot ignore phones’ drawbacks. Firstly, people, especially the young, tend to have mobile phone with them all the time, which reduce the real connection between people. For instance, if you and your friends hang out at a cafe and one of you keeps using his or her phone constantly, it would be uncomfortable. Besides, the overuse of mobile phone even reduce the efficiency of your study and your work. It is because people are usually attracted by entertainment functions like games, social media,…, which waste a lot of their time. In addition, some types of phone’s screen light can harm your eyes and the radiation from this device is not good for your brain and your health.

Dịch nghĩa:

Chúng ta không thể bỏ qua nhược điểm của điện thoại. Thứ nhất, mọi người, đặc biệt là giới trẻ, có xu hướng luôn mang theo điện thoại di động, điều này làm giảm sự kết nối thực sự giữa mọi người. Ví dụ, nếu bạn và bạn bè của bạn đi chơi ở một quán cà phê và một trong hai người sử dụng điện thoại của họ liên tục, điều đó sẽ rất khó chịu. Bên cạnh đó, việc lạm dụng điện thoại nhiều thậm chí còn làm giảm hiệu quả học tập và công việc của bạn. Đó là bởi vì mọi người thường bị thu hút bởi các chức năng giải trí như trò chơi, mạng xã hội, …, làm lãng phí rất nhiều thời gian của họ. Ngoài ra, một số loại ánh sáng màn hình của điện thoại có thể gây hại cho mắt của bạn và bức xạ từ thiết bị này không tốt cho não và sức khỏe của bạn.

 

Trong bài viết trên, Step Up đã hướng dẫn bạn bố cục khi viết về điện thoại bằng tiếng Anh, cùng với đó là một số đoạn văn mẫu để bạn tham khảo và vận dụng vào bài viết của mình. 

Step Up chúc các bạn học tập tốt và sớm thành công!

Comments

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo
Shopping cart