Xin hướng dẫn đo bóc phần công tác nước

Có 1 file cấp thoát nước
Cách bóc tách:
Xem kỹ bản vẽ, nhận định chủng loại ống, phụ kiện. VD cấp nước thì ống PPR 20, 25, 32, 40, 50, 63…phụ kiện có cút, cút ren, tê, tê thu, côn thu, van khóa, măng sông, măng sông ren…; thoát thì có ống uPVC 42, 60, 75, 90, 110, 140…phụ kiện có chếch, (cút ít dùng), y, y thu, côn thu, xi phông, bịt thông tắc.
Từ đó lập bảng excel danh mục vật tư
Sau đó bắt đầu đếm. VD cấp nước trong 1 p vs:
Ống PPR D25 trên bản vẽ mặt bằng, có thể đo bằng lệnh trên cad (nên dùng lisp để tính tổng luôn), rồi cộng thêm phần đứng mà không thể hiện hết trên bản vẽ (xem bản vẽ mô hình không gian 2,5D). Tất nhiên bạn phải biết chiều cao của tầng, và cao độ của các họng cấp, ghi rõ trên bản vẽ. Tương tự với ống D20; sau đó đếm lượng phụ kiện qua bản vẽ mô hình. Cẩn thận, nhiều khi thiết kế vẽ thiếu là đếm thiếu.
Bạn có thể kiểm tra lại như sau: đếm số lượng thiết bị vệ sinh (xí, chậu, sen, máy giặt, bình nước nóng). Biết xí, máy giặt thì có 1 họng cấp; sen, chậu, bình nước nóng có 2 họng cấp. Số họng cấp tổng, chính bằng số phụ kiện ren của bạn. 1 nhà vs thì thường có 1 xí, 1 chậu, 1 bình nn. thì có 7 cái họng ra…. Lấy số họng ra trừ đi 3 sẽ ra được số Tê (nếu không có bình nn thì trừ đi 1). 7 họng ra thì có 4 cái Tê.
Bạn cứ làm dần sẽ quen.
Với thoát nước thì khó hơn 1 chút, vì thực tế thì lượng phụ kiện chếch sẽ dùng nhiều hơn, nhưng bạn cứ đếm bình thường như cấp nước thôi, phát sinh thực tế tính sau.

Chúc bạn thành công!

 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Đỉnh Review
Logo